از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری سوم)

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. Grammar (گرامر)
  5. اجزای سخن(Parts of speech)
  6. از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری سوم)
تعداد بازدید : 108
از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی

در این مقاله قصد داریم تا یکی دیگر از مهم‌ترین نکات دستور زبان انگلیسی یعنی اجزای سخن یا همان Parts of Speech را مورد بررسی قرار دهیم. به علت مفصل بودن این مبحث، در این بخش تنها به توضیح جامع یکی از اجزای سخن یعنی <فعل> می‌پردازیم.

برای مشاهده سایر بخش‌های گرامر سایت، اینجا کلیک کنید.

 


 

سلام و درود به زبان‌دوستان عزیز سایت هگزپاد،

واژگان یک زبان نقش‌های دستوری متفاوتی دارند که در انگلیسی به آن‌ Parts of Speech (اجزای سخن) می‌گویند. در زبان انگلیسی، هشت دسته‌بندی کلی برای نقش‌های دستوری وجود دارد که به ترتیب زیر است:

 

۱- اسم‌ها (Nouns)

۲افعال (Verbs) (سری اول) (سری دوم) (سری چهارم)

۳صفت‌ها (Adjectives)

۴قیدها (Adverbs)

۵- ضمایر (Pronouns)

۶- حروف اضافه (Prepositions)

۷- حروف ربط (Conjunctions)

۸- حروف ندا، اصوات (Interjections)

 

در این مقاله فعل (verb) را توصیف کرده و ویژگی و انواع آن را به صورت جامع مورد بررسی قرار می‌دهیم و در مقالات دیگر که در فهرست بالا نیز لینک شده‌اند موارد دیگر اجزای سخن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

به دلیل طولانی و جامع بودن مبحث فعل‌ها این بخش به 4 سری تقسیم‌ شده است. سری اول شامل حالت‌های مختلف فعل و ساختار آن‌ها، سری دوم شامل افعال مفعولی و افعال تهی، سری سوم شامل  زمان‌های فعل، و سری چهارم شامل فعل‌های معلوم و مجهول می‌باشد.

در این بخش به سری سوم مجموعه از سیر تا پیاز فعل می‌پردازیم.

با ما همراه باشید.

 


در زبان انگلیسی 12 زمان مختلف وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به معرفی این زمان‌ها بپردازیم و در خصوص هر یک از آن‌ها توضیح جامعی ارائه دهیم. این زمان‌ها به ترتیب زیر می‌باشند که با کلیک بر روی مورد دلخواه به همان بخش در این صفحه هدایت می‌شوید:

 

1- حال ساده (Simple Present)

2- حال استمراری (Present Progressive)

3- حال کامل (Present Perfect)

4- حال کامل استمراری (Present Perfect Progressive)

5- گذشته ساده (Simple Past)

6- گذشته استمراری (Past Progressive)

7- گذشته کامل (Past Perfect)

8- گذشته کامل استمراری (Past Perfect Progressive)

9- آینده ساده (Simple Future)

10- آینده استمراری (Future Progressive)

11- آینده کامل (Future Perfect)

12- آینده کامل استمراری (Future Perfect Progressive)

 


 

1- حال ساده (The Simple Present Tense)

زمان حال ساده در زبان انگلیسی برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) برای نشان دادن اعمال تکراری و عادت‌ها در زمان حال

 

مثال:

1- I take the bus to the office.

1- با اتوبوس به اداره می‌روم.

2- The train to Berlin leaves every hour.

2- در هر ساعت یک قطار به مقصد برلین می‌رود.

3- John sleeps eight hours every night during the week.

3- جان در طول هفته، هرشب هشت ساعت می‌خوابد.

4- Carol brushes her teeth twice a day.

4- کارول دو بار در روز دندان‌هایش را مسواک می‌زند.

 

 

ب) برای بیان حقایق علمی

 

مثال:

1- A dog has four legs.

1- سگ چهار پا دارد.

2- Water boils at 100 degrees.

2- آب در دمای 100 درجه به جوش می‌آید.

3- The earth is round.

3- زمین گرد است.

 

 

ج) برای بیان چیزهایی که به‌طور کلی درست هستند.

 

مثال:

1- It rains a lot in London.

1- در لندن زیاد باران می‌بارد.

2- The Queen of England lives in Buckingham Palace.

2- ملکه انگلیس در قصر باکینگهام زندگی می‌کند.

3- They speak English at work.

3- آن‌ها در محل کار انگلیسی صحبت می‌کنند.

 


 

جملات مثبت در زمان حال ساده (Affirmative/Positive Sentences)

در زبان انگلیسی برای ساخت جملات مثبت در زمان حال ساده از حالت مصدر بدون the base form of the verb) to) استفاده می‌شود. در حالت کلی برای سوم شخص مفرد (He, She, It) به آخر فعل s یا es اضافه می‌کنیم.  در جدول زیر ساختار جملات مثبت حال ساده را مشاهده کنید:

 

 

The restVerbSubject
.English at homespeak/learnI/You/We/They
.English at homespeaks/learnsHe/She/It

 

 

نکته: املای فعل برای سوم شخص مفرد بر اساس حرف آخر فعل تغییر می‌کند. به جدول زیر توجه کنید:

 

انواع فعل و ویژگی های آن - املای افعال برای سوم شخص مفرد - Rules for the Third Person Singular
 املای افعال برای سوم شخص مفرد – Rules for the Third Person Singular

 


جملات منفی در زمان حال ساده (Negative Sentences)

 

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده معمولاً از فعل کمکی don’t یا doesn’t همراه تمام افعال به جز افعال am, is, are) to be) و افعال کمکی (can, might, should) استفاده می‌شود. زمانی که نهاد جمله (subject) یکی از ضمایر I, you, we, یا they باشد قبل از فعل اصلی don’t اضافه می‌شود.

 

مثال:

Affirmative: You speak French.

Negative: You don’t speak English.

 

زمانی که نهاد جمله (subject)، یکی از ضمایر she, he یا it باشد قبل از فعل اصلی doesn’t اضافه می‌شود. توجه داشته باشید که با اضافه کردن does به جمله، s آخر فعل باید حذف شود.

 

مثال: 

Affirmative: He speaks German.

Negative: He doesn’t speak German.

جدول زیر ساختار جملات منفی در زمان حال ساده را نشان می‌دهد.

 

 

The restVerbdon't/doesn'tSubject
.cereal for breakfasthave/buydon'tI/You/We/They
.cereal for breakfasteat/likedoesn'tHe/She/It

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال ساده (Yes/No Questions)

برای ساختن اینگونه جملات پرسشی در زمان حال ساده معمولاً از فعل کمکی do و does استفاده می‌شود که این افعال در ابتدای جمله قرار می‌گیرند. زمانی که نهاد جمله (subject) یکی از ضمایر I, you, we, یا they باشد از فعل کمکی do برای سوالی کردن جمله استفاده می‌شود.

 

مثال

Affirmative: You speak English.

Question: Do you speak English?

زمانی که نهاد جمله (subject)، یکی از ضمایر she, he یا it باشد از فعل کمکی does برای سوالی کردن جمله استفاده می‎‌شود. دقت کنید زمانی که فعل کمکی does می‌آید، s آخر فعل باید حذف شود.

 

مثال:

Affirmative: He speaks French.

Question: Does he speak French?

 

جدول زیر ساختار جملات پرسشی (بله/خیر) را در زمان حال ساده نشان می‌دهد.

 

 

The restVerbSubjectDo/Does
?a new bikehave/need/wantI/you/we/theyDo
?a new bikehave/need/wantshe/he/itDoes

 

Short answer (Negative)Short answer (Positive)Sample questions
.No, they don't.Yes, they do?Do they like chocolate
.No, it doesn't.Yes, it does?Does it have four wheels

 


جملات پرسشی با wh در زمان حال ساده (Wh Questions)

پرسش‌هایی که با کلمات پرسشی wh شروع می‌شوند در پاسخ خود به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. این کلمات پرسشی عبارتند از : what, when, who, where, how, how many, what time, why, و …)

ساختار اصلی پرسش‌های wh را در زمان حال ساده در جدول زیر مشاهده کنید.

 

The restVerb in base formSubjectAuxiliary VerbWh-words
?to buywantI/you/we/theydoWhat
?at meshouthe/she/itdoesWhy

 


2- زمان حال استمراری (The Present Progressive Tense)

زمان حال استمراری برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) اعمالی که در همین لحظه و یا نزدیک این لحظه در حال انجام است.

 

مثال:

1- Peter is reading a book now.

1- پیتر در حال خواندن کتاب است.

2- My friend is preparing for his exams.

2- دوستم برای امتحاناتش آماده می‌شود.

3- I am watching TV.

3- من در حال تماشای تلویزیون هستم.

 

ب) تصمیمات از پیش تعیین شده برای آینده نزدیک

 

مثال:

1- We are having a party in John’s house tomorrow night.

1- فردا شب در خانه‌ی جان مهمانی داریم.

2- We are going to Paris on Saturday.

2- یکشنبه به پاریس می‌رویم. 

 

ج) فعالیت‌های موقتی

 

مثال:

1- I am working in Rome this month.

1- من این ماه در روم کار می‌کنم.

2- She is staying with her parents this summer.

2- این تابستان را در کنار خانواده‌اش می‌ماند. 

 

د) گرایش‌هایی که برای مدتی باب می‌شوند.

 

مثال:

1- More and more people are using computers to listen to music nowadays.

1- این روزها افراد بیشتری از کامپیوتر برای گوش دادن موسیقی استفاده می‌کنند.

2- The cost of life is increasing.

2- هزینه‌ی زندگی در حال افزایش است.

 

ه) فعالیت‌های تکراری که گوینده‌ی جمله را آزار می‌دهند. (معمولاً همراه کلماتی مانند always ,constantly, و forever می‌آید.)

 

مثال:

1- Andrew is always coming late.

1- اندرو همیشه دیر می‌آید.

2- Sofia is constantly nagging.

2- سوفیا دائماً غر می‌زند.

 


 

جملات مثبت در زمان حال استمراری (Affirmative/Positive Sentences)

در زبان انگلیسی برای ساختن جملات مثبت در زمان حال استمراری از شکل حال فعل am, is, are) to be) و حالت ing دار افعال استفاده می‌شود.

 

 

The rest Verb + ingTo be verbSubject
.right nowworkingamI
.soccerplayingareWe/You/They
.comicsreadingisShe/He/It

 


 

جملات منفی در زمان حال استمراری (Negative Sentences)

برای ساختن جملات منفی در زمان حال استمراری کافی است بعد از فعل to be، یک not یا n’t اضافه شود.

 

The rest Verb + ingTo be verb + notSubject
.to her birthday partycomingam notI
.to musiclisteningare notWe/You/They
.gamesplayingis notShe/He/It

 

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال استمراری (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال استمراری تنها کافی است که افعال to be را در ابتدای جملات مثبت قرار دهیم.

 

جدول‌ زیر ساختار جملات پرسشی (بله/خیر) را در زمان حال استمراری نشان می‌دهد.

 

The restVerb + ingSubjectTo be verb
?about the futuredaydreamingIAm
?to the cinemacomingwe/you/theyAre
?homegoinghe/she/itIs

 

 

Short answer (Negative)Short answer (Positive)Sample questions
.No, I'm not.Yes, I am?Am I daydreaming about the future
.No, we aren't.Yes, we are?Are you coming to the cinema
.No, she isn't.Yes, she is?Is she going home

 

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان حال استمراری (Wh Questions)

 

پرسش‌هایی که باکلمات پرسشی wh شروع می‌شوند در پاسخ خود به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. این کلمات پرسشی عبارتند از : what, when, who, where, how, how many, what time, why, و …

 

ساختار اصلی پرسش‌های wh را در زمان حال استمراری در جدول زیر مشاهده کنید.

 

 

The restVerb + ingSubjectTo be verbWh-words
?homegoingshe/he/itisWhen
?heredoingIamWhat
?at the momentcryingyou/we/theyareWhy

 

 


 

3- زمان حال کامل (The Present Perfect Tense)

زمان حال کامل برای بیان فعالیت‌های ناتمام و تمام شده استفاده می‌شود.

 

فعالیت‌های ناتمام:

الف) این زمان برای صحبت کردن در مورد فعالیت‌ها، حالات و عادات ناتمامی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده‌اند و تا زمان حال ادامه دارند. معمولاً این زمان برای بیان مدت یک عمل به کار می‌رود و بدین منظور از عبارات for و since استفاده می‌شود.

 

Since

همراه با یک زمان مشخص در گذشته (April 23rd, 2004, last year) می‌آید. این زمان مشخص می‎‌تواتند مربوط به یک عمل دیگر باشد که در این صورت برای بیان آن عمل از زمان گذشته‌ی ساده استفاده می‌شود. (Since I was at school, Since I arrived)

مثال:

1- I’ve known Karen since 1994.

1- من کارن را از سال 1994 می‌شناسم.

2- She has liked chocolate since she was a child.

2- او شکلات را از بچگی دوست دارد.

 

For

کلمه for همراه با یک دوره‌ی زمانی (2hours, 3 hours, 6 months) می‌آید.

 

مثال:

1- I have been hungry for hours.

1- من ساعت‌هاست که گرسنه‌ام.

2- Sara has a cold for a week.

2- یک هفته می‌شود که سارا سرما خورده است.

 

فعالیت‌های تمام شده:

ب) تجارب زندگی. از زمان حال کامل برای بیان فعالیت‌ها یا اتفاق‌های تمام شده‌ای که در طول زندگی یک فرد رخ داده‌اند نیز استفاده می‌شود. توجه کنید که در این موارد زمان دقیق اتفاق ذکر نمی‌شود و شخصی که اتفاق برای وی افتاده است، باید در قید حیات باشد. برای این منظور اغلب از کلمات never و ever استفاده می‌شود.

 

مثال:

1- They have visited Paris three times.

1- آن‌ها سه بار به پاریس رفته‎‌اند.

2- We have never seen that film.

2- ما تا به حال آن فیلم را ندیده‌ایم.

3- It is the coolest car I have ever had.

3- این باحال‌ترین ماشینی است که تا به حال داشتم.

 

 

ج) زمان حال کامل همراه با قید زمانی تمام نشده (this week, this month, today) نیز استفاده می‌شود. در این جملات دوره‌ی زمانی مورد نظر همچنان ادامه دارد.

 

مثال:

1- I haven’t seen her this month.

1- من این ماه او را ندیده‌ام.

2- She has drunk three cups of coffee today.

2- او امروز سه فنجان قهوه نوشیده است.

 

نکته: زمان حال کامل هیچ‌گاه با قیدهای زمانی تمام شده (yesterday, last year) نمی‌آید.

 

د) زمان حال کامل برای بیان فعالیت تمام نشده‌ای استفاده می‌شود که نتیجه‌ای آن عمل در زمان حال مشهود است. در این‌گونه جملات تأکید بر روی نتیجه‌ی عمل است، نه خود آن عمل.

 

مثال:

1- She has hurt her leg (so she can’t play tennis today).

1- پایش آسیب دیده است (بنابراین امروز نمی‌تواند تنیس بازی کند).

2- They have missed the bus (so they will be late).

2- آن‌ها از اتوبوس جا مانده‌اند (بنابراین دیر خواهند رسید).

نکته: گاهی اوقات برای بیان این جملات می‌توان از گذشته ساده استفاده کرد. البته این امر بیشتر در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

مثال:

I’ve lost my keys.  –> I lost my keys.

هـ) از این زمان برای بیان اتفاقی که اخیراً روی داده است نیز استفاده می‌شود حتی اگر این اتفاق نتیجه‌ی مشخصی در زمان حال نداشته باشد. این حالت برای گفتن اخبار بسیار رایج است و اغلب با کلماتی نظیر: just, yest, already و already استفاده می‎‌شود.

 

مثال:

1- The Queen has given a speech.

1- ملکه سخنرانی کرده است.

2- The Mayor has announced a new plan for the railways.

2- شهردار طرح جدیدی برای راه‌آهن ارائه داده است.

 

 

نکته: گاهی اوقات برای بیان این جملات می‌توان از گذشته ساده استفاده کرد. البته این امر بیشتر در انگلیسی آمریکایی کاربرد دارد.

I have just seen Lucy. –> I just saw Lucy.

 

Been and Gone

برای زمان حال کامل از been و gone به عنوان حالت سوم فعل go استفاده می‌شود. از فعل been زمانی استفاده می‌شود که شخص مورد نظر به مکان مشخص شده‌ای سفر کرده و بازگشته است.

 

مثال:

She has been to California. (in her life, now she is in her city.)

او به کالیفرنیا سفر کرده است. (اما اکنون در شهر خودش است.)

 

از فعل gone زمانی استفاده می‌‎شود که شخص مورد نظر به مکان مشخص شده‌ای رفته است و هنوز در آن مکان می‌باشد.

 

مثال:

He has gone to his friend’s house. (he is still there.)

او به خانه دوستش رفته است. (هنوز هم همانجاست.)


جملات مثبت در زمان حال کامل (Affirmative/Positive Sentences)

در زبان انگلیسی برای ساختن زمان حال کامل از have و has به همراه حالت سوم فعل اصلی استفاده می‌شود.

 

The restPast participlehave/hasSubject
.for nearly fifty yearsbeen marriedhaveWe/I/You/They
.in Liverpool all her lifelivedhasShe/He/It

 

 


 

جملات منفی در زمان حال کامل (Negative Sentences)

برای ساختن جملات منفی در زمان حال کامل کافی است بعد از فعل have و has، یک not یا n’t اضافه شود.

 

The restPast participle

have/has + not

Subject
.baseballplayed

have not

We/I/You/They
.to schoolgone

has not

She/He/It

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال کامل (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال کامل کافی است که جای فاعل و فعل has یا have عوض شود.

 

The restPast participleSubjectHave/Has
?Jack to the partyinvitedI/you/we/theyHave
?a new carboughthe/she/itHas

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان حال کامل (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله‌ی خبری را به سوالی تبدیل کنیم (has و have را ابتدای جمله بیاوریم) بعد قسمتی از جمله که می‌‎خواهیم در مورد آن سوال بپرسیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

 

The restPast participlesubjecthave/hasWh-words
?up to nowbeenyou/they/we/IhaveWhere
?from the teacherlearnedhe/she/ithasWhat

 


 

4- زمان حال کامل استمراری (The Present Perfect Progressive Tense)

از زمان حال کامل استمراری برای اشاره به زمانی نامشخص بین اکنون و گذشته استفاده می‌شود. این زمان برای توصیف اعمالی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده‌اند اما احتملاً در همان زمان تمام نشده‌اند. با استفاده از این زمان گوینده جمله نشان می‌دهد که تأکیدش بر فرآیند و ادامه‌دار بودن آن است.

زمان حال کامل استمراری همانند زمان حال کامل برای فعالیت‌های تمام شده و تمام نشده استفاده می‌شود:

الف) فعالیت‌هایی که در گذشته شروع شده‌اند و تا زمان حال ادامه پیدا می‌کنند.

 

مثال: 

1- She has been waiting for you all day. (and she is still waiting now.)

1- او تمام روز منتظر تو است. (و هنوز هم در حال انتظار است.) 

2- I’ve been working on this report since 8 o’clock this morning. (and I still haven’t finished it.)

2- از ساعت 8 صبح دارم روی این گزارش کار می‌کنم. (و هنوز هم گزارش را تمام نکرده‌ام.)

3- They have been traveling since last October. (and they are not home yet.)

3- آن‌ها از اکتبر گذشته در سفر هستند. (و هنوز به خانه برنگشته‌اند.)

 

ب) فعالیت‌هایی که به تازگی تمام شده‌اند. اما تأکید ما بر روی نتیجه‌ی آن‌ها می‌باشد.

 

مثال:

1- She has been cooking since last night. (and the food on the table is delicious.)

1- او از شب گذشته در حال آشپزی است. (و غذای روی میز خوشمزه به نظر می‌رسد.)

2- Someone’s been eating my chips. (and half of them have gone.)

2- یک نفر در حال خوردن چیپس‌های من بوده است. (نصف چیپس‌ها کم شده است.)

3- It’s been raining. (and the streets are still wet.)

3-باران می‌بارید. (و خیابان‌ها هنوز خیس هستند.)

 


 

جملات مثبت در زمان حال کامل استمراری (Affirmative/Positive Senteneces)

در زبان انگلیسی برای ساختن جملات مثبت یا خبری در زمان حال کامل استمراری از شکل حال کامل فعل has been,have been) to be) به همراه فعل ingدار استفاده می‌شود.

 

The restVerb + inghave/has beenSubject
.in the poolswimminghave beenI/You/We/They
.since 5a.mrunninghas beenHe/She/It

 


جملات منفی در زمان حال کامل استمراری (Negative Sentences)

برای ساختن جملات منفی در زمان حال کامل استمراری تنها کافی است بین have/has و فعل been، یک not و یا n’t اضافه شود.

 

The restVerb + ingbeenhave/has + notSubject
.in Mashhad since 2014livingbeenhave notI/You/We/They
.tennis since last monthplayingbeenhas notHe/She/It

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال کامل استمراری (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان حال کامل استمرای جای have/has با subject (فاعل) عوض می‌شود.

 

The restVerb + ingbeenSubjectHave/Has
?since last nightdancingbeenI/you/we/theyHave
?since last nightstayingbeenhe/she/itHas

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان حال کامل استمراری (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله‌ی خبری را به سوالی تبدیل کنیم (has/have را در ابتدای جمله بیاوریم) سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره‌ی آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

 

The restVerb + ingbeenSubjecthave/hasWh-words
?since last weekendreadingbeenI/you/we/theyhaveWhat
?a lot latelysleepingbeenhe/she/ithasWhy

 


 

5- زمان گذشته ساده (The Simple Past Tense)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) اتفاقی که تنها یک بار در گذشته رخ داده است.

 

مثال: 

1- I met my husband in 2015.

1- من در سال 2015 با شوهرم آشنا شدم.

2- They went to Egypt for their honeymoon.

2- آن‌ها برای ماه عسلشان به مصر رفتند.

3- Katy got home very late last night.

3- کیتی دیشب خیلی دیر به خانه رسید.

 

ب) اتفاقی که در گذشته بارها انجام شده و به صورت عادت درآمده، اما اکنون انجام نمی‌شوند. معمولاً برای نشان دادن این کاربرد از قیدهای تکرار (always, usually, often و…) استفاده می‌شود.

 

مثال:

 

1- When I was a girl, I went to school by bus every day.

1- وقتی یک دختر بچه بودم، هر روز با اتوبوس به مدرسه می‌رفتم.

2- We swam a lot while we were on vacation.

2- ما زمانی که در تعطیلات بودیم خیلی شنا می‌کردیم.

3- He always enjoyed visiting his friends.

3- او همیشه از دیدن دوستانش لذت می‌برد. 

 

ج) برای نشان دادن اتفاقاتی که برای مدتی در گذشته جریان داشتند.

 

مثال:

1- I lived abroad for ten years.

1- من 10 سال در خارج از کشور زندگی کردم.

2- She enjoyed being a movie star.

2- او از دوران بازیگیری‌اش لذت می‌بُرد.

3- He played a lot of tennis when he was younger.

3- او وقتی جوان‌تر بود خیلی تنیس بازی می‌کرد.

 

 

نکته:معمولاً در جملات گذشته ساده، قید ago استفاده می‌شود.

مثال:

We met eachother a long time ago.

ما یکدیگر را خیلی وقت پیش ملاقات کردیم.


جملات مثبت در زمان گذشته ساده (Affirmative/Positive Sentences)

در زبان انگلیسی برای ساختن جملات مثبت در زمان گذشته ساده، از حالت گذشته‌ی افعال استفاده می‌شود. برای مشاهده حالت گذشته‌ی افعال بی‌قاعده و باقاعده  اینجا کلیک کنید.

 

The restPast tense of verbSubject
.my mother yesterdayhelpedI/You/We/They/He/She/It
.a big breakfast this morningateI/You/We/They/He/She/It

 


جملات منفی در زمان گذشته ساده (Negative Sentences)

برای ساختن جملات منفی در زمان گذشته ساده‌، چنانچه فعل اصلی جمله to be باشد، پس از آن not می‌آوریم و چنانچه افعال غیر to be باشد، قبل از فعل did not اضافه می‌کنیم. توجه داشته باشید استفاده از فعل کمکی did در جمله، فعل اصلی را به حالت مصدری (base form) تغییر می‌دهد.

 

The restVerb in its base formdidn'tSubject
.to the partygodidn'tI/You/We/They/He/She/It

 

 

The restnotPast tense of tobeSubject
.at homenotwereYou/We/They
.happynotwasI/He//She/It

 

 


جملات پرسشی (بله/خیر ) در زمان گذشته ساده (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته ساده، چنانچه فعل اصلی جمله to be باشد، جای فعل tobe با subject (فاعل) عوض می‌شود و چنانچه فعل غیر to be باشد از فعل کمکی did استفاده می‌شود.

 

The restVerb in its base formSubjectDid
?tennis yesterday afternoonplayI/you/we/they/he/she/itDid

 

The restSubjectPast form of to be
?hungryyou/they/weWere
?at the mallI/he/she/itWas

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان گذشته ساده (Wh Questions)

برای ساخت جملات پرسشی با wh در زمان گذشته ساده باید ابتدا جمله‌ی خبری را به سوالی تبدیل کنیم (did را در ابتدای جمله بیاوریم) و قسمتی از جمله که سوال در مورد آن پرسیده شده را حذف کرده و سپس کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار دهیم.

 

The restVerb in its base formSubjectdidWh-words
?your wifemeetI/you/we/they/he/she/itdidWhen
?for holidaysgoI/you/we/they/he/she/itdidWhere

 

The restSubjectwas/wereWh-words
?sadyou/we/theywereWhy
?yesterdayI/he/she/itwasHow

 


 

6- زمان گذشته استمراری (The Past Progressive Tense)

زمان گذشته استمراری برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) برای نشان دادن اتفاقی که در گذشته قبل و پس از یک اتفاق دیگر ادامه داشته است. این کاربرد برای آغاز کردن یک داستان بسیار رایج است.

 

مثال:

1- The boys were watching TV when the phone rang.

1- وقتی تلفن زنگ خورد، پسرها مشغول تماشای تلویزیون بودند.

2- The other day I was waiting for a bus when a little boy shouted.

2- دیروز زمانی که منتظر اتوبوس بودم یک پسر بچه فریاد کشید.

 

ب) برای نشان دادن اتفاقی که در گذشته قبل و بعد از یک زمان مشخص ادامه داشته است.

 

مثال: 

1- It was 8 o’clock. I was writing a letter.

1- ساعت 8 بود. من مشغول نوشتن نامه بودم.

2- In August, he was painting his house.

2- در ماه آگوست او مشغول رنگ کردن خانه‌اش بود.

 

 

ج) برای نشان دادن اتفاقی که برای مدتی در گذشته ادامه داشته است.

 

مثال:

1- My tooth was aching.

1- دندانم درد می‌کرد.

2- The audience were cheering for the singer.

2- تماشاچیان خواننده را تشویق می‌کردند.

 

د) برای اتفاقی که بارها و بارها در گذشته روی داده است. در این مورد می‌توان از قیدهای تکرار مانند always, everyday و… استفاده کرد.

 

مثال:

1- Jack was playing his guitar everyday, three times a day.

1- جک هر روز، روزی 3 مرتبه گیتار می‌زد.

2- They were always playing video games.

2- آن‎‌ها همیشه بازی کامپیوتری می‌کردند.

 

هـ) زمان گذشته استمراری همراه با افعالی به کار می‌رود که نشان‌دهنده‌ی تغییر، رشد و پیشرفت هستند.

 

مثال:

1- The plants were growing up quickly.

1- گیاهان به سرعت رشد می‌کردند.

2- His hair was going grey.

2-موهایش جو گندمی می‌شد.

 


 

جملات مثبت در زمان گذشته استمراری (Affirmative/Positive Sentences)

برای ساختن جملات مثبت در زمان گذشته استمراری از شکل گذشته فعل was/were) to be) و حالت ingدار افعال استفاده می‌شود.

 

The restVerb + ingwas/wereSubject
.in McDonald'sworkingwereYou/We/They
.in New YorklivingwasI/He/She/It

 


جملات منفی در زمان گذشته استمراری (Negative Sentences)

برای منفی کردن جملات در زمان گذشته استمراری کافی است بعد از افعال to be، یک not یا n’t اضافه شود.

 

The restVerb + ingnotwas/wereSubject
.after schoolmeetingnotwereYou/We/They
.my essaywritingnotwasI/He/She/It

 


جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته استمراری (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته استمراری تنها کافی است که افعال tobe را در ابتدای جملات قرار دهیم.

 

The restVerb + ingSubjectWas/Were
?on the phonetalkingI/he/she/itWas
?tennisplayingyou/we/theyWere

 


جملات پرسشی با wh در زمان گذشته استمراری (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله مثبت (خبری) را به سوال تبدیل ‌کنیم (was/were را در ابتدای چمله قرار دهیم) و سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار دهیم.

 

The restVerb + ingSubjectwas/wereWh-words
?last nightstayingI/he/she/itwasWhere
?in Londonlivingyou/we/theywereWhy

 


 

7- زمان گذشته کامل (The Past Perfect Tense)

زمان گذشته کامل برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) برای بیان یک اتفاق که زودتر از یک اتفاق دیگر در گذشته رخ داده است.

 

مثال:

1- I had saved my documents before the computer crashed.

1- قبل از اینکه کامپیوتر خراب شود اسنادم را ذخیره کرده بودم.

2- When they arrived, we had already started cooking.

2- وقتی آن‌ها رسیدند، ما آشپزی را شروع کرده بودیم.

 

 

ب) برای بیان اتفاقاتی که در گذشته شروع شده و تا زمانی خاص در گذشته ادامه پیدا کرده است.

مثال:

1- She had published her first poem by the time she was 8.

1- او اولین شعرش را در 8 سالگی منتشر کرده بود.

2- We had finished all the water before we were way half up the mountain.

2- قبل از اینکه تا نیمه‌ی کوه بالا برویم، تمام آبمان را تمام کرده بودیم.

 

 

نکته: در این زمان، معمولاً از قیدهای already, still, just, ever و never استفاده می‌کنیم.

مثال:

1- I called his office but he had already left.

1- من با دفتر کارش تماس گرفتم اما او قبلاً آن‌جا را ترک کرده بود.

2- It still hadn’t rained at the begining of May.

2- در آغاز ماه مِی، هنوز باران نباریده بود.

3- I went to visit her when she had just moved to Berlin.

3- وقتی تازه به برلین نقل مکان بود، به دیدار او رفتم.

4- It was the most beautiful photo I had ever seen.

4- آن زیباترین عکسی بود که تا آن زمان دیده بودم.

5- I had never met anyone from California before I met Jim.

5- قبل از اینکه با جیم آشنا شوم با هیچ یک از اهالی کالیفرنیا آشنا نبودم.

 


 

جملات مثبت در زمان گذشته کامل (Affirmative/Positive Sentences)

برای ساختن جملات مثبت در زمان گذشته‌ی کامل از had به همراه حالت سوم فعل اصلی استفاده می‌شود.

 

The restPast participlehadSubject
.my breakfast before I went to workfinishedhadI/You/We/They/He/She/It

 


 

جملات منفی در زمان گذشته کامل (Negative Sentences)

برای ساختن جملات منفی در زمان گذشته‌ی کامل کافی است بعد از had، یک not یا n’t اضافه شود.

 

The restPast participlenothadSubject
.anyone from L.AmetnothadI/You/We/They/He/She/It

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته کامل (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته‌ی کامل تنها کافی است که جای فاعل و had عوض شود.

 

The restPast participleSubjectHad
?to the partyarrivedI/you/we/they/he/she/ithad

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان گذشته کامل (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله‌ی خبری را به سوالی تبدیل کنیم (had را ابتدای جمله بیاوریم) بعد قسمتی از جمله که می‎‌خواهیم در مورد آن سوال بپرسیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

 

The restPast participleSubjecthadWh-words
?last FridaygoneI/you/we/they/he/she/ithadWhere

 


8-  زمان گذشته کامل استمراری (The Past Perfect Progressive Tense)

از زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی برای صحبت کردن در مورد عملی در گذشته استفاده می‌کنیم که تا مدت زمانی ادامه داشته و تمام شده است. تأکید  این زمان همانند حال کامل استمراری بر پروسه و ادامه‌دار بودن عمل است. تنها تفاوت این زمان با حال کامل استمراری در این است که این زمان، نشان‌دهنده‌ی یک بازه‌ی زمانی است که فاصله‌ی بیش‌تری با زمان حال دارد.

 

مثال:

1- She had been practicing for a very long time in order to play the piece so well.

1- او مدتی بسیار طولانی در حال تمرین کردن بوده است تا بتواند این قطعه را به خوبی بنوازد.

 

2- It had been raining hard for the several hours and streets were very wet.

2- باران ساعت‌ها در حال باریدن بود و خیابان‌ها بسیار خیس بودند.

 


 

جملات مثبت در زمان گذشته کامل استمراری (Affirmative/Positive Sentences)

در زبان انگلیسی برای ساختن جملات مثبت در زمان گذشته کامل استمراری از فعل had به همراه حالت سوم فعل to be یعنی been و فعل ingدار استفاده می‌شود.

 

The restVerb + inghad beenSubject
.for hourssleepinghad beenI/You/We/They/He/She/It

 


 

جملات منفی در زمان گذشته کامل استمراری (Negative Sentences)

برای ساختن جملات منفی در زمان گذشته کامل استمراری کافی است بین had و been، یک not یا n’t اضافه شود.

 

The restVerb + ingbeennothadSubject
.for a very long timewalkingbeennothadI/You/We/They/He/She/It

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته کامل استمراری (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان گذشته کامل استمراری جای had و subject (فاعل) عوض می‌شود.

 

The restVerb + ingbeenSubjectHad
?the piece for a long timepracticingbeenI/you/we/they/he/she/itHad

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان گذشته کامل استمراری (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله‌ی خبری را به سوالی تبدیل کنیم (had را در ابتدای جمله بیاوریم) سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره‌ی آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

 

The restVerb + ingbeenSubjecthadWh-words
?at the libraryworkingbeenI/you/we/they/he/she/ithadHow long

 


 

9- زمان آینده ساده (The Simple Future Tense)

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به دو روش زیر بیان می‌شود:

آینده با will  و آینده با  be going to

 

آینده با Will

will برای نشان دادن دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) برای تصمیمات آنی یا تصمیماتی که در لحظه صحبت کردن گرفته می‌شود.

 

مثال: 

1- I’ll call a taxi for you.

من برایت تاکسی خواهم گرفت.

2- I think we’ll go right now.

فکر می‌کنم الان راه خواهیم افتاد.

 

 

ب) برای زمانی که بر اساس حدسیات و احتمالات شخصی فکر می‌کنیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

 

مثال:

1- The president will not be re-elected at the next election.

1- رئیس‌جمهور در انتخابات بعدی، دوباره انتخاب نخواهد شد.

2- I think it will rain later so take an umbrella with you.

2- فکر می‌کنم بعداً باران خواهد بارید پس یک چتر همراه خودت ببر.

 

 

ج) برای قول دادن، پیشنهاد کردن و تهدید کردن در زمان آینده نیز استفاده می‎‌شود.

 

مثال:

1- You look tired. I’ll wash the dishes for you.

1- خسته به نظر می‌رسی. من ظرف‌ها را برایت خواهم شست.

2- If you reveal my secret, I will kill you.

2- اگر راز من را فاش کنی، تو را خواهم کشت.

3- Don’t worry! I won’t tell anyone.

3- نگران نباش! به کسی نخواهم گفت.

 

 

د) برای بیان عادتی که قابل پیش‌بینی است.

 

مثال:

1- My daughter will fall sleep as soon as she is put into bed.

1- به محض اینکه دخترم در تخت‌خواب قرار می‌گیرد، به خواب خواهد رفت.

2- He will give up if he starts losing. He always does that.

2- اگر ببیند در حال باختن است از بازی کنار می‌کشد. او همیشه همین کار را انجام می‌دهد.

 

 

هـ) برای صحبت کردن در مورد حقایق در زمان آینده

 

مثال:

1- The sun will rise tomorrow.

1- فردا خورشید طلوع خواهد کرد.

2- The sun will set at 5 P.M.

2- خورشید ساعت 5 بعدازظهر غروب خواهد کرد.

 

 


جملات مثبت در زمان آینده ساده با Affirmative/Positive Sentences) will)

در زبان انگلیسی برای ساختن جملات مثبت در زمان آینده ساده با will، از فعل کمکی will به همراه شکل مصدری فعل استفاده می‌شود.

 

The restbase of the verbwillSubject
.the cupwinwillI/You/We/They/He/She/It

 


 

جملات منفی در زمان آینده ساده با Negative Sentences) will)

برای ساختن جملات منفی در زمان آینده ساده با will، تنها کافی است بعد از will، یک not اضافه کنیم. حالت کوتاه شده‌ی will not به صورت won’t می‌آید.

 

The restbase of the verbnotwillSubject
.in the office tomorrowbenotwillI/You/We/They/He/She/It

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده ساده با Yes/No Questions) will)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده ساده با will، جای will با subject (فاعل) عوض می‌شود.

 

The restbase of the verbSubjectWill
?to the poolcomeI/you/we/they/he/she/itWill

 


 

جملات پرسشی با wh در زمان آینده ساده با Wh Questions) will)

برای ساختن جملات پرسشی با wh در این زمان، باید ابتدا جمله‌ی خبری را به سوالی تبدیل کنیم (will را در ابتدای جمله بیاوریم) سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره‌ی آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

 

The restbase of the verbSubjectwillWh-words
?you an answergiveI/you/we/they/he/she/itwillWhen

 

 

آینده با Be Going to

be going to برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) برای بیان برنامه‌ای که از قبل در مورد آن تصمیم گرفته‌ایم.

 

 مثال:

1- Nigel and Mary are going to have a party next week.

1- نایجل و ماری قرار است هفته آینده مهمانی داشته باشند.

2- We are going to have dinner together tomorrow night.

2- ما قرار است فرداشب با یکدیگر شام بخوریم.

 

ب) برای بیان یک پیش‌بینی منطقی بر اساس اسناد و شواهدی که در دسترس است.

 

مثال: 

1- The conservatives are going to win the election. They already have most of the votes.

1- محافظه‌کاران پیروزِ این انتخابات خواهند بود. آن‎‌ها تاکنون اکثر آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

2- The sky is full of dark clouds. It is going to rain today.

2- آسمان پر از ابرهای تیره است. امروز قرار است باران ببارد.

 

 

نکته: توجه کنید که در زبان گفتاری going to معمولاً به صورت gonna تلفظ می‌شود، به‌ویژه در انگلیسی آمریکایی، اما هرگز این‌گونه نوشته نمی‌شود.

 


 

جملات مثبت در زمان آینده ساده با Affirmative/Positive Sentences) Be Going to)

برای ساختن جملات مثبت در این زمان از فعل am, is, are) to be) همراه با going to و شکل ساده‌ی فعل استفاده می‌شود.

 

The restbase of the verbgoing tobeSubject
.my grandparentsvisitgoing toamI
.a new carbuygoing toisHe/She/It
.in Japanlivegoing toareYou/They/We

 


 

جملات منفی در زمان آینده ساده با Negative Sentences) Be Going to)

برای ساخت جملات منفی با be going to تنها کافی است بعد از فعل to be، یک not و یا n’t اضافه شود.

 

The restbase of the verbgoing tonotbeSubject
.TV tonightwatchgoing tonotamI
.dinner with his familyhavegoing tonotisHe/She/It
.on next Fridayworkgoing tonotareYou/They/We

 


 

جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده ساده با Yes/No Questions) Be Going to)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) با be going to تنها لازم است که جای فعل to be با subjest (فاعل) عوض شود.

 

The restbase of the verbgoing toSubjectTo be
?new flowersplantgoing toIAm
?his plantswatergoing tohe/she/itIs
?your bosscallgoing toyou/we/theyAre

 


جملات پرسشی با wh  در زمان آینده ساده با Wh Questions) Be Going to)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله مثبت (خبری) را به سوال تبدیل ‌کنیم (فعل tobe را در ابتدای جمله قرار دهیم) و سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله می‌آوریم.

 

The restbase of the verbgoing toSubjectto beWh-words
?nextdogoing toIamWhat
?in Chinalivegoing tohe/she/itisWhy
?to Alaskatravelgoing toyou/we/theyareHow

 


 

10- زمان آینده استمراری (The Future Progressive Tense)

زمان آینده استمراری برای دسته‌بندی‌های زیر استفاده می‌شود:

 

الف) برای بیان اعمال و اتفاقات ادامه‎‌دار در زمان آینده

 

مثال:

1- Try to call before 8 o’clock. After that, we’ll be watching the match.

1- سعی کن تا قبل از ساعت 8 تماس بگیری. بعد از آن ما مشغول تماشای مسابقه خواهیم بود.

2- You can visit us during the first week of July. I won’t be working then.

2- می‌توانی هفته اول جولای به دیدن ما بیایی. من آن موقع مشغول کار کردن نخواهم بود.

 

 

ب) برای بیان اعمال جدید، متفاوت و یا زودگذر در زمان آینده

 

مثال: 

1- Today we are taking a bus but next week we’ll be taking the train.

1- امروز با اتوبوس می‌رویم اما هفته آینده با قطار خواهیم رفت.

2- He will be staying with his parents for several months while his father is in recovery.

2- در دوران نقاهت پدرش، او برای چندماه همراه خانواده‌اش خواهد ماند.

 


 

 

جملات مثبت در زمان آینده استمراری (Affirmative/Positive Sentences)

برای ساختن جملات مثبت در زمان آینده استمراری از will be به همراه حالت ingدار افعال استفاده می‌شود.

 

The restVerb + ingwill beSubject
.the planeboardingwill beI/You/They/We/She/He/It

 

 


جملات منفی در زمان آینده استمراری (Negative Sentences)

برای منفی کردن جملات در زمان آینده استمراری کافی است بعد از will، یک not یا n’t اضافه شود و یا will را به won’t تبدیل کنیم.

 

The restVerb + ingbenotwillSubject
.junk foodeatingbenotwillI/You/They/We/She/He/It

 


جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده استمراری (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده استمراری تنها کافی است جای will و subject (فاعل) عوض شود.

 

The restVerb + ingbesubjectWill
?to the teachertalkingbeI/you/we/they/he/she/itWill

 


جملات پرسشی با wh در زمان آینده استمراری (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله مثبت (خبری) را به سوال تبدیل می‌کنیم (will را در ابتدای جمله قرار دهیم) و سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله می‌آوریم.

 

The restVerb + ingbesubjectwillWh-words
?the matchwatchingbeI/you/we/they/he/she/itwillWhat time

 


 

11- زمان آینده کامل (The Future Perfect Tense)

از زمان آینده کامل برای بیان اعمالی استفاده می‌شود که قبل از یک زمان مشخص در آینده به پایان خواهند رسید.

 

مثال:

1- The guests are coming at 8 p.m. I will have finished cooking by then.

1- مهمان‌ها ساعت 8 عصر می‌آیند. من تا آن موقع آشپزی را تمام خواهم کرد.

2- Don’t worry! The mechanic will have fixed your car by then.

2- نگران نباش! تعمیرکار تا آن موقع ماشینت را تعمیر خواهد کرد.

 


 

 

جملات مثبت در زمان آینده کامل (Affirmative/Positive Sentences)

برای ساختن جملات مثبت در زمان آینده کامل از will have به همراه حالت سوم افعال (p.p) استفاده می‌شود.

 

The restpast participlehavewillSubject
.the dishes before 2 o'clockfinishedhavewillI/You/We/They/He/She/It

 


جملات منفی در زمان آینده کامل (Negative Sentences)

برای منفی کردن جملات در زمان آینده کامل کافی است بعد از will، یک not یا n’t اضافه شود و یا will را به won’t تبدیل کنیم.

 

The restpast participlehavenotwillSubject
.the piece by thenpracticedhavenotwillI/You/We/They/He/She/It

 


جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده کامل (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده کامل تنها کافی است جای will و subject (فاعل) عوض شود.

 

The restpast participlehavesubjectWill
?the present before the partyboughthaveI/you/we/they/he/she/itWill

 


جملات پرسشی با wh در زمان آینده کامل (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله مثبت (خبری) را به سوال تبدیل می‌کنیم (will را در ابتدای جمله قرار دهیم) و سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله می‌آوریم.

 

The restpast participlehavesubjectwillWh-words
?writing this bookfinishedhaveI/you/we/they/he/she/itwillWhen

 


 

12- زمان آینده کامل استمراری (The Future Perfect Progressive Tense)

از این زمان برای بیان اعمال و اتفاقات ادامه‌داری استفاده می‌شود که از گذشته شروع شده‌اند و تا زمانی در آینده ادامه خواهند داشت.

 

مثال:

1- I will have been waiting here for three hours by 6 o’clock.

1- تا ساعت 6، سه ساعت خواهد بود که اینجا منتظر هستم.

2- By 2021, I will have been living in London for sixteen years.

2- تا سال 2021، شانزده سال است که در لندن زندگی می‌کنم.

 


 

 

جملات مثبت در زمان آینده کامل استمراری (Affirmative/Positive Sentences)

برای ساختن جملات مثبت در زمان آینده کامل استمراری از will have been به همراه حالتingدار افعال استفاده می‌شود.

 

The restVerb + ingwill have beenSubject
.English for twenty yearslearningwill have beenI/You/We/They/He/She/It

 


جملات منفی در زمان آینده کامل استمراری (Negative Sentences)

برای منفی کردن جملات در زمان آینده کامل استمراری کافی است بعد از will، یک not یا n’t اضافه شود و یا will را به won’t تبدیل کنیم.

 

The restVerb + inghave beenwill notSubject
.for more than two hourswaitinghave beenwill notI/You/We/They/He/She/It

 


جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده کامل استمراری (Yes/No Questions)

برای ساختن جملات پرسشی (بله/خیر) در زمان آینده کامل استمراری تنها کافی است جای will و subject (فاعل) عوض شود.

 

The restVerb + inghave beenSubjectWill
?longpracticinghave beenI/you/we/they/he/she/itWill

 


جملات پرسشی با wh در زمان آینده کامل (Wh Questions)

برای ساختن جملات پرسشی با wh، باید ابتدا جمله مثبت (خبری) را به سوال تبدیل ‌کنیم (will را در ابتدای جمله قرار دهیم) و سپس قسمتی از جمله که می‌خواهیم درباره آن سوال کنیم را حذف کرده و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله می‌آوریم.

 

The restVerb + inghave beenSubjectwillWh-words
?for a weekreadinghave beenI/you/we/they/he/she/itwillWhat

 

 


 

ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. امیدواریم این مقاله‌ در ارتباط با زمان‌های فعل مورد استقبال شما عزیزان واقع شده باشد.

 

*** اعضای تیم هگزپاد ساعت‌ها برای تهیه و تولید این مقاله‌ی جامع و کامل تلاش کرده‌اند تا به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. خواهشمندیم برای استفاده از این مطالب، ذکر منبع را در دستور کارتان قرار دهید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ***

نوشته های مرتبط :

0تا100 | از سیر تا پیاز حروف اضافه در انگلیسی + حروف اضافه مکان و زمان
افعال معلوم و مجهول در انگلیسی | از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (4)
از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری 1)
اصطلاحات انگلیسی با کلمه‌ی Cat (سری اول)
متون خبری در زبان انگلیسی (سری 8)
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
فهرست
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x