0تا100 | از سیر تا پیاز حروف اضافه در انگلیسی + حروف اضافه مکان و زمان

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. Grammar (گرامر)
  5. اجزای سخن(Parts of speech)
  6. 0تا100 | از سیر تا پیاز حروف اضافه در انگلیسی + حروف اضافه مکان و زمان
تعداد بازدید : 113
اجزای سخن - انواع حروف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه در انگلیسی

 

سلام و درود خدمت همراهان عزیز سایت هگزپاد،

در این مقاله قصد داریم به بررسی اجزای سخن یا همان Parts of Speech بپردازیم. به علت مفصل بودن این مبحث، در این بخش تنها به توضیح جامع یکی از اجزای سخن یعنی <حروف اضافه در انگلیسی> می‌پردازیم.

برای مشاهده‌ی سایر بخش‌های گرامر زبان انگلیسی سایت، اینجا کلیک کنید.

 


واژگان یک زبان، نقش‌های دستوری متفاوتی دارند که در انگلیسی به آن‌ Parts of Speech (اجزای سخن) می‌گویند. در زبان انگلیسی، هشت دسته‌بندی کلی برای نقش‌های دستوری وجود دارد که به ترتیب زیر است:

 

۱- اسم‌ها (Nouns)

۲- افعال (Verbs) (سری اول) (سری دوم) (سری سوم) (سری چهارم)

۳- صفت‌ها (Adjectives) (سری اول) (سری دوم)

۴- قیدها (Adverbs)

۵- ضمایر (Pronouns)

۶– حروف اضافه (Prepositions)

۷- حروف ربط (Conjunctions)

۸- حروف ندا، اصوات (Interjections)

 

در این مقاله حروف اضافه (Preposition) را توصیف کرده و انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در مقالات دیگر که در فهرست بالا نیز لینک شده‌اند موارد دیگر اجزای سخن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

با ما همراه باشید.

 


تعریف حروف اضافه در انگلیسی (Description of Prepositions)

حروف اضافه در انگلیسی، کلمات کوتاهی هستند که معمولاً پیش از اسم‌ها (گاهی حتی پیش از افعال gerund) قرار می‌گیرند. فراگیری و استفاده‌ی صحیح از حروف اضافه در انگلیسی حتی برای زبان‌آموزان سطح پیشرفته هم می‌تواند همراه با دشواری باشد چراکه هیچگاه ترجمه‌ی درستی برای حروف اضافه در انگلیسی قابل ارائه نیست و هر حرف اضافه می‌تواند چندین معنای مختلف را در زبان فارسی پوشش دهد.

 

حروف اضافه در انگلیسی بر اساس کاربردشان به 3 دسته‌ی مختلف تقسیم می‌شوند:

  1. حروف اضافه زمان (Prepositions of Time)
  2. حروف اضافه مکان و حرکت (Prepositions of Movement and Position)
  3. سایر حروف اضافه (Other Prepositions)

 

حروف اضافه زمان (Prepositions of Time)

 

اجزای سخن - انواع حروف اضافه در انگلیسی
اجزای سخن – انواع حروف اضافه در انگلیسی

 

در جدول زیر انواع حروف اضافه زمان را به همراه کاربرد و مثال مشاهده می‌کنید:

 

حرف اضافهکاربردمثال
inاشاره به ماه‌ها و فصولin January/ in April
اشاره به سال‌هاin 1984 / in 2015
اشاره به قرن‌هاin the 20th Century
اشاره به اوقاتin the morning/ in the evening
اشاره به دوره‌های زمانی طولانی مدتin the past/ in the 1990s/ in the holidays
اشاره به دهه‌هاin the 90s
onاشاره به روزهای هفتهon Monday/ on Friday
اشاره به روز با زمان مشخص همان روزon Tuesday afternoon/ on Saturday mornings
اشاره به تاریخ‌هاon November 22nd
شاره به روزهای خاصon my birthday/ on New Years Eve
atاشاره به ساعت‌هاat 7:30 a.m/ at 5 o'clock
اشاره به مناسبت‌هاat Christmes/ at Easter
استثناها در زمان‌هایی از روat night/ at noon/ at midnight
اشاره به وعده‌های غذاییat breakfast
قبل از واژه weekend در انگلیسی بریتیشat the weekend
agoاشاره به زمانی در گذشتهfive minutes ago/ two weeks ago/ a long time ago
sinceاشاره به زمان چیزی که در گذشته شروع شده و تاکنون ادامه داردsince 1966/ since last year
forاشاره به یک دوره مشخص زمانیfor an hour/ for three years
beforeاشاره به پیش از یک تاریخ مشخصbefore dawn/ before 2004
toاشاره به دقیقه در ساعتtwenty to six
اشاره به پایان یک دوره زمانیtwo weeks to christmas
pastاشاره به دقیقه در ساعتfive past ten/ quarter past nine
fromاشاره به زمان شروع یک اتفاقfrom 9:30 to 12
till / untilاشاره به فاصله تا یک زمان مشخصuntil friday/ until half past six
byاشاره به یک زمان تا یک زمان مشخصby 6 o'clock

 

حروف اضافه مکان و حرکت (Prepositions of Movement and Position)

 

اجزای سخن - انواع حروف اضافه در انگلیسی
اجزای سخن – انواع حروف اضافه در انگلیسی

 

در جدول زیر انواع حروف اضافه مکان و حرکت را به همراه کاربرد و مثال مشاهده می‌کنید:

 

حرف اضافهکاربردمثال
aboveاشاره به چیزی که بالای شی دیگری قرار دارد اما دقیقا روی آن نیستabove the box above the town
acrossاشاره به حرکت در امتداد چیزیacross a bridge across a lake
againstاشاره به تقابل دوچیزBarcelona against Manchester
اشاره به تماس یک شی با دیگریagainst the wall
amongاشاره به احاطه شدن یک شی توسط اشیا دیگرamong the blue boxes
aroundاشاره به دور تا دور چیزیaround the table
behindاشاره به قرارگرفتن یک شی پشت شی ای دیگرbehind the tree
below/ benenthاشاره به چیزی که پایین شی دیگری قرار دارد اما با آن شی تماس نداردbelow/ benenth the picture
by/ next to/ besideاشاره به چیزی که درکنار شی دیگری قرار داردby/ next to/ beside the bag
betweenاشاره به چیزی که در میان دو شی دیگر قرار داردbetween the boxes
inاشاره به وجود چیزی درون یک فضای سربستهin the kitchen/ in the boxes
اشاره به وجود چیزی در یک شهر یا کشورin London/ in France
اشاره به وجود چیزی در ساختمان یا ماشینin a car/ in a building
in front ofاشاره به وجود چیزی در مقابل شی ای دیگرin front of the house
insideاشاره به وجود چیزی درون یک فضای سربستهinside the bag
nearاشاره به چیزی که در نزدیکی شی دیگری قرار داردnear the house
onاشاره به چیزی که روی سطحی قرار داردon the wall/ on the ceilling
اشاره به مطلبی که در یک صفحه نوشته شده استon the page/ on the menu
اشاره به وجود چیزی در وسایل نقلیه بزرگon the bus/ on a plane
اشاره به یک برنامه، تلویزیون، رادیو و ...on Tv/ on the radio/ on the internet
outsideاشاره به وجود چیزی خارج از یک فضای سربستهoutside the cabinet
overاشاره به چیزی که به عنوان پوشش روی شی ای قرار می گیردput a jacket on over your shirt
به معنای "بیش از"over 16 years of age
اشاره به حرکت در امتداد پلto walk over a bridge
اشاره به گذشتن از یک مانع بلندto climb over a wall
throughاشاره به حرکت از درون یک چیزیthrough a tunnel
under / underneathاشاره به قرار داشتن چیزی در زیر شی‌ای دیگرunder the table
fromاشاره به اینکه چیزی از کجا آمده و منشا آن کجاستa flower from the garden the flight from london
atاشاره به قرار داشتن شی مورد نظر در یک نقطه یا محل مشخصat the bank / at the entrance
اشاره به پشت میز نشستن at the table
اشاره به حضور در یک مراسم at the concert / at the party
اشاره به مکان‌هایی که مخصوص انجام کارهای مشخص است (تماشا کردن فیلم، درس خوندن، کارکردن)at the movies / at the university / at work
intoاشاره به وارد شدن به یک فضای سربستهinto the kitchen
toاشاره به رفتن به جایی (به یک شهر یا کشور، محل کار، مکان مشخص یا نزد یک شخص)go to the cinema / go to America / go to work
اشاره به رفتن به تختخوابgo to bed
towardsاشاره به مسیر یک چیزی یا نزدیک شدن به شخص یا چیزیwalk towars him
ontoاشاره به حرکت کردن به درون یا روی یک مکان مشخصstep onto the platform

 

سایر حروف اضافه (Other Prepositions)

اجزای سخن - انواع حروف اضافه در انگلیسی
اجزای سخن – انواع حروف اضافه در انگلیسی

 

در جدول زیر سایر حروف اضافه در انگلیسی را همراه با کاربرد و مثال مشاهده می‌کنید:

 

حرف اضافهکاربردمثال
aboveاشاره به منشا چیزی یا اصلیت کسیI'm from Italy
اشاره به مواد تشکیل دهنده‌ی چیزیIt is made from pine
اشاره به تغییر وضعیت کسی یا چیزیthings from bad to worse
ofاشاره به مالکیت، تعلق داشتن یا اصلیت کسی یا منشا چیزیa friend of mine
قابل استفاده پس از کلمات و عباراتی که نشان دهنده‌ی تعداد، مقدار یا واحد مشخص هستندa kilo of apples
byاشاره به شخص یا وسیله‌ای که انجام دهنده‌ی کاری استshort stories by chekhov
اشاره به اندازه و مقدارtheir wages were increased by 12%
سفر کردن (به جز پیاده روی و اسب سواری)to go by car / bus / train
onاشاره به روش‌های سفرکردنto get there on foot / on horse
قابل استفاده برای سوارشدن وسایل نقلیه عمومیget on the train
inاشاره به سوار ماشین یا تاکسی شدنget in the car / taxi
offاشاره به خارج شدن از وسیله‌ی نقلیه عمومیget of the bus
out ofاشاره به خارج شدن از یک فضای بسته یا ماشینget out of the car get out of the building
atاشاره به سنat the age of 50
aboutاشاره به موضوع چیزیwhat's that book about?
withاشاره به همراهی 2 یا چند فرد یا چیز باهمwith a friend / with my parents
اشاره به داشتن یک خصوصیتa girl with red hair
اشاره به ماده یا ابزار تولیدکننده‌ی چیزی یا انجام دهنده کاریthe scratch was treated with an antiseptic

 


 

ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. امیدواریم این مقاله‌ درمورد انواع حروف اضافه در انگلیسی مورد استقبال شما عزیزان واقع شده باشد.

 

*** اعضای تیم هگزپاد ساعت‌ها برای تهیه و تولید این مقاله‌ی جامع و کامل تلاش کرده‌اند تا به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. خواهشمندیم برای استفاده از این مطالب، ذکر منبع را در دستور کارتان قرار دهید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ***

نوشته های مرتبط :

از سیر تا پیاز صفت در زبان انگلیسی (سری 2)
0تا100 | از سیر تا پیاز حروف ندا در انگلیسی
افعال معلوم و مجهول در انگلیسی | از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (4)
معنی Conceal–درس 2 – لغت دوم| کتاب ۵۰۴
کتاب صوتی رایگان حکایت‌های ازوپ (Aesop’s fables) به زبان انگلیسی
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
2 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین لایک
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
Sepid
Sepid
کاربر مهمان
4 ماه قبل

ببخشید این جملاتی که مثلا با whether …..or هستند را هم میشه تدریس کنید ؟ ممنون
مثل either و غیره

فهرست
2
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x