گرامر to ، for و so that و تفاوت هایی که بین این 3 وجود دارد

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. Grammar (گرامر)
  5. Essential Grammar
  6. گرامر to ، for و so that و تفاوت هایی که بین این 3 وجود دارد
تعداد بازدید : 178
گرامر to ، for و so that

گرامر to ، for و so that و تشخیص به کارگیری صحیح هر کدام از این عبارات یکی از عمده مشکلات رایج در بین زبان آموزان است.

اکثر زبان آموزان برای به کارگیری مناسب گرامر to و for اغلب دچار سردرگرمی هستند و همین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی در استفاده صحیح افراد از این 2 عبارت گردیده است.

در این مقاله قصد داریم تا به صورت جامع و دقیق به بررسی گرامر to ، for و so that و تفاوت هایی که بین آن‌ها وجود دارد بپردازیم.

 

گرامر to ، for و تفاوتشان

برای درک عمیق تر گرامر to ، for ، so that و تفاوت هایی که وجود دارد در قالب مثال توضیحات تکمیلی و آموزش‌ها را همانند کتاب essential grammar بیان می کنیم.

گرامر to ، بیان هدفی که پشت ماجراست

 

گرامر to ، for و so that
گرامر to ، for و so that

 

به مثال‌های زیر توجه کنید. در این مثال ها ما هدفی را بیان می‌کنیم که در واقع توضیح و دلیلی هست برای کاری که صورت گرفته و انجام شده است. در واقع ما به بیان هدفی می پردازیم که پشت آن عمل صورت گرفته وجود دارد و عامل و دلیل انجام آن عمل صورت گرفته است.

برای بیان این شرایط ما باید از حرف اضافه to قبل از فعل (دلیل) مربوطه استفاده کنیم.

مثلا می گوییم : او فلان کار را کرد که (to) فلان اتفاق رخ دهد (verb).

e.g. : I phoned the restaurant to reserve a table.

من با رستوران تماس گرفتم که میز را رزرو کنم.

📌 نکته گرامری : اغلب زبان آموزان در این مواقع از for برای رزرو کردن میز استفاده می کنند و جملاتی شبیه جمله زیر را به کار می برند :

❌ I phoned the restaurant for reserve a table.

یا حتی اگر بخواهند قواعد گرامری را هم رعایت کنند می‌گویند:

❌ I phoned the restaurant for reserving a table.

که در این صورت باز هم اشتباه است زیرا در این جمله ما با فعل reserve سروکار داریم  بعد از for باید اسم به کار ببریم نه فعل و جمله صحیح همانطور که بالا هم اشاره شد به صورت زیر بیان می شود که می‌گوید دلیل زنگ زدن من به رستوران این بود که میز را رزرو کنم  :

✔️I phoned the restaurant to reserve a table.

برای درک بهتر مطالب بالا به مثال‌های بعدی توجه کنید .

e.g. : What do you need to make bread.

چه نیازی داری که نان درست کنی؟

 

e.g. : We shouted to warn everybody of the danger.

ما داد زدیم که به همه در مورد آن خطر هشدار دهیم.

📌 نکته گرامری : همانطور که مشاهده می کنید در این مثال 2 فعل shout و warn رو داریم و در گرامر to ، for و so that برای اتصال این 2 فعل در جمله از حرف اضافه to استفاده می‌کنیم.

 

e.g. : this letter is to confirm the decisions we made at our meeting last week.

این نامه برای تایید کردن تصمیماتی است که هفته پیش در جلسه اتخاذ شد.

 

e.g. : The president has a team of bodyguards to protect him.

رئیس جمهور تیمی از بادیگارد‌ها را دارد که از او محافظت کنند .

 

گرامر to ، چیزی برای چیزی

💡 خیلی اوقات ما در مکالماتمون از عباراتی مثل چیزی برای چیزی استفاده می‌کنیم، برای مثال می گوییم :

من دنبال جایی برای پارک کردن خودرویم هستم (a place to park) یا چیزی برای خوردن (something to eat) یا کاری برای انجام دادن (work to do) و …….

در این مدل جملات همانطور که مشاهده کردید از حرف اضافه to قبل از فعل استفاده می‌کنیم.

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

e.g. : It’s difficult to find a place to park in the centre.

پیدا کردن جایی برای پارک کردن در مرکز شهر دشوار است.

📌 نکته گرامری : همانطور که مشاهده می کنید در این مثال ما به دنبال جایی هستیم برای اینکه بتوانیم خودرویمان را در آنجا پارک کنیم. در این جملات ما از to قبل از فعل موردنظر استفاده می کنیم.

 

e.g. : would you like something to eat?

آیا چیزی برای خوردن میل دارید؟

 

e.g. : Do you have much work to do?

آیا کاری برای انجام دادن داری؟

 

e.g. : I get lonely if there’s nobody to talk to?

من تنها می‌شوم اگر هیچکس برای حرف زدن نباشد.

 

e.g. : I need something to open this bottle with?

من به چیزی برای بازکردن درب بطری احتیاج دارم.

 

گرامر to بعد از یک سری کلمات خاص

لغاتی وجود دارند که اگر عامل و دلیل به وجود آمدن یک سری اقداماتی شوند باید بعد از آن‌ها از حرف اضافه to استفاده کنیم.

لغاتی مانند :  money (مثلا پولی که باعث انجام کاری شود) ، انواع زمان time (برای مثال چند ساعت بعد، ماه جولای و ….)، chance، courage ،energy، opportunity و …..

برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید.

e.g. : They gave us money to buy food.

آن‌ها به ما پول دادند تا غذا بخریم.

 

e.g. : Do you have much opportunity to practice your english?

آیا تو فرصت کافی داری تا تمرین انگلیسیت را انجام دهی؟

 

e.g. : I need a few days to think about your proposal.

من چند روزی وقت نیاز دارم تا به پیشنهادت فکر کنم.

 

تفاوت to و for

همانطور که در بالا نیز اشاره شد در گرامر for ما باید بعد از for  اسم به کار ببریم. این بدین معناست که برای چیزی ما عمل یا اعمالی رو انجام دادیم، برای مثال ما برای بنزین کنار زدیم …

در گرامر to هم همانطور که تا اینجای کار متوجه شدید ما باید بعد از to  فعل به کار ببریم.این بدین معناست که برای عملی که صورت گرفته و یا اتفاقی که افتاده است ما دلیل و برهانی را بیان می کنیم ، برای مثال ما برای گرفتن بنزین توقف کردیم …

 

گرامر to ، for و so that
گرامر to ، for و so that

 

همانطور که مشاهده می کنید تفاوت این 2 در قرارگیری فعل یا اسم بعد از خودشان می باشد و عملا هر دو یک منظور یکسانی را می رسانند.

 

استفاده و کاربرد to و for در کنارهم

💡 همچنین در گرامر to ، for می توانیم هر دو آن‌ها را در کنار هم به صورت مکمل به کار ببریم و اینطور بگوییم که “for somebody to do something“.

همانطور که مشاهده می کنید بعد از for اسم به کار رفته و بعد از to هم فعل به کار می‌‍‌رود.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

e.g. : There weren’t any chairs for us to sit on , so we sat on the floor.

در آنجا هیچ صندلی  برای ما نبود که روی آن بنشینیم، پس ما بر روی زمین نشستیم.

 

 

گرامر to و for برای یک هدف کلی

💡 ما می توانیم برای بیان هدف کلی یا کاربردِ کلیِ یک چیزی از ساختار گرامر to و یا for + ing استفاده کنیم. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

e.g. : I use this brush for washing the dishes.

من از این فرچه(اسکاچ) برای شستن ظرف‌ها استفاده می‌کنم.

e.g. : I use this brush to wash the dishes

من از این فرچه(اسکاچ) استفاده می‌کنم که ظرف‌ها را بشویم.

 

📌 نکته گرامری: همانطور که مشاهده می‌کنید هر 2 مثال با to و for مفهوم یکسانی را در این مدل جملات می‌رسانند یعنی هدف کلی یا کاربردِ یک چیزی را بیان می‌کنند.

⚠️ توجه: ولی نکته مهم این هست که طبق گفته های بالا، اگر بخواهیم برای عملی که صورت می‌گیرد دلیلی بیاوریم باید از to استفاده کنیم و نباید از for استفاده کنیم.برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

❌ I went into the kitchen for washing the dishes.

✔️ I went into the kitchen to wash the dishes.

من به آشپزخانه رفتم که ظرف‌ها را بشویم. (دلیل رفتن من به آشپزخانه این بود که ظرف‌ها را بشویم)

 

💡 زمانی که می‌خواهیم در مورد هدف پشتِ عملی سوالی بپرسیم می‌توانیم از What ……….. for استفاده کنیم. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

e.g. : What is this switch for?

این کلید برای چیست؟

e.g. : What did you do that for ?

آن کار را برای چه انجام دادی؟

 

گرامر so that

💡 گرامر so that از نظر معنایی شبیه به گرامر to است و اغلب به معنای چون‌که، که، تا می‌باشد اما از نظر کاربرد تفاوت هایی دارند که در ادامه با آن‌ها می‌پردازیم.

 

گرامر so that برای بیان هدفی منفی

💡 یکی از کاربردهای گرامر so that برای زمانی است که می‌خواهیم هدف منفی را بیان کنیم و اغلب به شکل زیر استفاده می‌شود :

so thatwon’t/wouldn’t

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

e.g. : I hurried so that I wouldn’t be late.

من عجله کردم چون که نمی‌خواستم دیر برسم.(من عجله کردم که دیر نکنم.)

e.g. : Eat something now so that you won’t get hurry later.

الان چیزی بخور تا بعدا گرسنه‌ات نشود.

 

گرامر so that برای بیان دلیل هدفی با can و could

💡 یکی دیگر از کاربردهای گرامر so that برای زمانی است که می‌خواهیم دلیل هدف کاری که در حال انجام شدن است را  با can و  could توضیح دهیم و اغلب به شکل زیر استفاده می‌شود :

so thatcan/could

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

e.g. : She’s learning English so that she can study in canada.

او(مونث) انگلیسی می‌خواند تا(که) بتواند در کانادا درس بخواند.

e.g. : We moved to london so that we could see our friend’s more often.

ما اسباب‌کشی کردیم به لندن تا(که) بتوانیم دوستانمان را بیششتر اوقات ببینیم .

📌 نکته گرامری : آخرین نکته ای که در گرامر so that وجود دارد این است که ما می‌توانیم حتی that را هم در مکالمات خود حذف کنیم و تنها از so استفاده کنیم :

برای درک بهتر همان مثال اول را مجدد بررسی می‌کنیم:

e.g. : I hurried so I wouldn’t be late.

من عجله کردم چون که نمی‌خواستم دیر برسم.(من عجله کردم که دیر نکنم.)

همانطور که مشاهده می‌کنید هیچ تفاوتی بین so و so that در این مدل جملات وجود ندارد.

 


 

دوستان عزیز و زبان‌آموزان گرامی به پایان این بخش از گرامر to ، for و so that رسیدیم، امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد.
اگر نظر یا سوالی در خصوص این مقاله آموزش زبان انگلیسی دارید لطفا در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

موفق باشید.

نوشته های مرتبط :

0تا100 نقل‌قول مستقیم(Direct Speech) و نقل‌قول غیرمستقیم(Indirect Speech) در انگلیسی
حرف تعریف و تفاوت حروف تعریف An, The و A
تفاوت See somebody doing و See somebody do
واژه‌ی Bachelor–درس اول – لغت یازدهم| کتاب ۵۰۴
معنی Qualify– درس 1 – لغت دوازدهم| کتاب ۵۰۴
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
فهرست
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x