0تا100 نقل‌قول مستقیم(Direct Speech) و نقل‌قول غیرمستقیم(Indirect Speech) در انگلیسی

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. Grammar (گرامر)
  5. Essential Grammar
  6. 0تا100 نقل‌قول مستقیم(Direct Speech) و نقل‌قول غیرمستقیم(Indirect Speech) در انگلیسی
تعداد بازدید : 37
نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی (Direct Speech)

نقل‌قول مستقیم (Direct speech) و نقل‌قول غیرمستقیم (Indirect speech)، مقوله‌ای بسیار مهم و کاربردی در زبان انگلیسی است که در این مقاله به صورت کامل به آن می‌پردازیم.

 

سلام و درود خدمت همراهان عزیز سایت هگزپاد،

زمان‌هایی پیش می‌آید که بخواهیم در مورد یک واقعه یا رویداد صحبت کنیم و این صحبت معمولاً شامل نقل‌قول‌ حرف اشخاص هم می‌باشد. برای نقل کردن صحبت‌های افراد می‌توانیم از دو روش نقل‌قول مستقیم (direct speech) یا نقل‌قول غیرمستقیم (indirect speech) استفاده کنیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع این دو مورد بپردازیم.


نقل‌قول مستقیم (Direct Speech)

 

نقل‌قول مستقیم (direct speech)
نقل‌قول مستقیم (direct speech)

 

همان‌طور که گفته شد یکی از راه‌های بازگو کردن صحبت‌های اشخاص، استفاده از نقل‌قول مستقیم یا همان direct speech است. در این روش کافی است هر آن‌چه که یک نفر گفته است را عیناً و کلمه به کلمه بیان کنیم البته دقت داشته باشید که گفته‌های افراد را حتماً باید بین علامت نقل‌قول (” “) قرار دهیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثال:

* Laura came in and said, “I’m starving.”

* لورا وارد شد و گفت: «خیلی گرسنه‌ام.»

* “I worked as a waiter before becoming a teacher,” he said.

* او گفت: «قبل از معلم شدن به عنوان پیش‌خدمت کار می‌کردم.»

* The president said, “people may indure poverty, but they will not tolerate corruption. “

* رئیس‌جمهور گفت: «مردم ممکن است فقر را تحمل کنند اما فساد را برنمی‌تابند.»

 

نکته: از نقل‌قول مستقیم بیشتر در کتاب‌ها و مجلات استفاده می‌شود.

 

نکته: همان‌طور که مشاهده می‌کنیددر نقل‌قول مستقیم بیشتر از فعل say و شکل گذشته‌ی آن said استفاده می‌شود. اما می‌توان از افعال دیگری نظیر ask, reply, shout, scream و … استفاده کرد.

مثال:

* When Juliet arrived, I asked, “Have you seen Mark?”

* وقتی ژولیت رسید، از او پرسیدم: «آیا مارک را دیده‌ای؟»

* She replied, “No, I haven’t seen him since Monday.”

* او پاسخ داد:«نه، از دوشنبه او را ندیده‌ام.»

* “There’s a hair in my salad!” screamed Pamela.

* پاملا با جیغ و داد گفت:« توی سالاد من مو هست!»

* The angry boss shouted, “Why isn’t he here?”

* رئیس عصبانی فریاد زد: «چرا او اینجا نیست؟»


نشانه‌گذاری نقل‌قول مستقیم

نشانه‌گذاری در نقل‌قول مستقیم طبق موارد زیر انجام می‌شود:

1) نقل‌قول بین علامت نقل‌قول (” “) قرار می‌گیرد.

 

نشانه‌گذاری نقل‌قول مستقیم در انگلیسی (Direct Speech)
نشانه‌گذاری نقل‌قول مستقیم در انگلیسی (Direct Speech)

 

مثال:

* She said, He’s very clever, you know.

 

دقت داشته باشید که در انگلیسی بریتیش علامت نقل‌قول به صورت (‘  ‘) می‌باشد اما استفاده از علامت نقل‌قول با دو کامای وارونه (” “) هم صحیح است.

مثال:

* She said, He’s very clever, you know.‘ 

 

2) در پایان نقل‌قول باید یکی از علائم نگارشی ویرگول، نقطه، علامت سوال یا تعجب را به کار ببریم. توجه داشته باشید که این علامت هم داخل علامت نقل‌قول قرار می‌گیرد.

مثال:

* “Can I come in?” he asked.

* “Just a moment!” she shouted.

 

3) اگر نقل‌قول مستقیم پس از توضیح گوینده‌ی آن بیاید، باید یک ویرگول پیش از نقل‌قول مستقیم قرار دهیم.

مثال:

* Steve replied, “No problem.”

 

4) چنانچه در بین نقل‌قول مستقیم، توضیحی در مورد گوینده‌ی آن بیاید، باید یک ویرگول (یا علامت سوال و یا تعجب) در انتهای نیمه‌ی ابتدایی نقل‌قول و یک نقطه یا ویرگول قبل از نیمه‌ی دوم نقل‌قول قرار دهیم.

مثال:

* “You’re right,” he said. “It feels strange.”

* “Thinking back,” she said, “he didn’t expect to win.”

* “No!” he cried. “You can’t leave now.”

 

5) نقل‌قول معمولاً با حرف بزرگ (Capital letter) شروع می‌شود، مگراینکه بین نقل‌قول توضیحی در مورد گوینده‌ی آن آمده باشد. در این صورت نیمه‌ی دوم نقل‌قول با حرف کوچک آغاز می‌شود.

مثال:

* “I‘m coming home late tonight,” she said and added, “don’t expect me before11.”


نقل‌قول غیرمستقیم (Indirect Speech)

در نقل‌قول غیرمستقیم نیازی به بازگو کردن کلمه به کلمه‌ی صحبت‌های یک فرد نداریم بلکه در این روش صحبت‌های فرد را با حفظ مفهوم، با کلماتی متفاوت نقل می‌کنیم. به همین دلیل نیازی به استفاده از علامت نقل قول نیست. دقت داشته باشید که نقل‌قول  غیرمستقیم معمولاً برای صحبت کردن درمورد گذشته استفاده می‌شود بنابراین معمولاً زمان (tense) جمله را یک زمان عقب‌تر می‌بریم. به‌عنوان مثال در جمله‌ی زیر زمان حال ساده به زمان گذشته‌ی ساده در نقل‌قول غیرمستقیم تبدیل شده است.

مثال:

James: I have a new car.             ==(Indirect Speech)==>           Jock: James said that he had a new car.

جیمز: من یک ماشین نو دارم.          ==(نقل‌قول غیرمستقیم)==>           جاک: جیمز گفت که یک ماشین نو دارد.

 

نقل‌‌قول مستقیم و غیرمستقیم (direct and Indirect speech)
نقل‌‌قول مستقیم و غیرمستقیم (direct and Indirect speech)

 

 

سایر زمان‌ها نیز در نقل‌قول غیرمستقیم به یک زمان عقب‌تر تبدیل می‌شوند. در جدول زیر مثالی برای هریک از زمان‌ها مشاهده می‌کنید:

 

نقل‌قول غیرمستقیم (Indirect Speech)نقل‌قول مستقیم (direct Speech)
.He said(that) he lived in the city center (Past Simple) ".He said,"I live in the city center (Past Simple)
.He said(that) he was going out (Present Continuous)".He said,"I'm going out (Present Continuous)
.He said(that) he had finished (Past Simple)".He said,"I've finished (Present Perfect)
.He said(that) he had been studying a lot (Present Perfect Continuous)".He said," I've been studying a lot (Present Perfect Continuous)
.He said(that) he had arrived before you (Past Simple)".He said," I arrived before you (Past Simple)
.He said(that) he had already left

(Past Perfect )          (remains the same)

".He said," I had already left (Past Perfect)
.He said (that) he had living in Paris (Past Perfect)".He said," I was living in Paris (Past Perfect)
.He said(that) he had been living in Paris

(Past Perfect Continuous )          (remains the same)

".He said," I had been living in Paris (Past Perfect Continuous)
.He said(that) he would be there at 10 am (would)".He said," I'll be there at 10 am (will)
.He said(that) he was going to call Sarah (was/were going to)".He said," I'm going to call Sarah (be going to)

 

قانون عقب بردن زمان جمله برای افعال کمکی هم انجام می‌گیرد. به جدول زیر توجه کنید:

 

نقل‌قول غیرمستقیم (Indirect Speech)نقل‌قول مستقیم (direct Speech)
.She said(that) she could swim".She said," I can swim
.She said(that) she had to go".She said," I must go
.She said(that) she might drive there".She said," I may drive there
.She asked if we should start"?She said," shall we start
.She said(that) she would call me".She said," I 'll call you

 

نکته 1: به جای say می‌توانیم از فعل tell در نقل‌قول غیرمستقیم استفاده کنیم. اما دقت داشته باشید که در این صورت پس از فعلا tell، باید ضمیر مفعولی مناسب فردی که مخاطب نقل‌قول اصلی بوده است را بیاوریم.

مثال:

* He told me (that) he was tired.

* او به من گفت که خسته است.

* They told her (that) they would arrive  a little late.

* آن‌ها به او گفتند که کمی دیر می‌رسند.

* You told us (that) you’d already finished the orderl.

* تو به ما گفتی که از پیش سفارش را تمام کرده‌ای.

 

نکته 2: در نقل‌قول غیرمستقیم گاهی اوقات باید عبارات زمانی جمله را تغییر دهیم، به‌ویژه هنگامی که در مورد گذشته صحبت می‌کنیم.

مثال:

* 1) Mary: I’m seeing my brother tomorrow.

Indirect speech: She said she was seeing her brother the following day.

* مری: من فردا برادرم را می‌بینم.

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که برادرش را روز بعد می‌بیند.

* 2) Bryan: I had a headache yesterday.

Indirect speech: He said he’d had a headache the day before yesterday.

* برایان: دیروز سردرد داشتم.

نقل‌قول غیرمستقیم: او گفت که پریروز سردرد داشته است.

 


 نقل‌قول غیرمستقیم جملات پرسشی

برای نقل‌‌قول  غیرمستقیم جملات پرسشی باید طبق قوانین زیر عمل کنیم:

الف) چنانچه جمله‌ی پرسشی مورد نظر ما از نوع wh question باشد، یعنی داری کلمات پرسشی wh نظیر (what, why, when, و…) باشد، کلمه‌ی پرسشی را ذکر کرده و سپس جمله را به صورت جمله خبری (نه به صورت جمله‌ی پرسشی) می‌آوریم. البته یادتان باشد زمان جمله را به یک زمان عقب‌تر تبدیل کنید.

مثال:

1) Direct speech: ” Where do you live?”

    Indirect speech: You asked me where they lived?

2) Direct speech: ” How will they get here?”

    Indirect speech: She asked me how they would get here.

ب) چنانچه جمله‌ی پرسشی موردنظر از نوع Yes/No باشد، ابتدا if یا whether را در ابتدای نقل‌قول آورده و سپس جمله را به همان شکل (البته با عقب بردن زمان جمله) می‌آوریم”

مثال:

* Direct speech: ” Do they live here?”

   Indirect speech: You asked me if/whether they lived here.


نقل‌قول غیرمستقیم جملات امری

برای نقل‌قول غیرمستقیم جملات امری طبق موارد زیر عمل می‌کنیم:

الف) برای نقل‌قول غیرمستقیم جملات امری ساده از فعل tell به همراه مصدر با to فعل اصلی (infinitive) استفاده می‌کنیم.

مثال:

* Don’t do that!    ====>  You told us not to do that

* Have a seat      ====>   She told me to have a seat.

ب) برای نقل‌‌قول غیرمستقیم جملات امری مودبانه یا درخواست‌ها (که به صورت جمله‌ی پرسشی بیان می‌شوند) از فعل ask به همراه مصدر با to فعل اصلی (infinitive) استفاده می‌کنیم.

مثال:

* Will you have a seat?                      ====> She asked me to have a seat.

* Can you not do that please?          ====> You asked us not to do that.


 

ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. امیدواریم این مقاله‌ درمورد نقل‌قول مستقیم و نقل‌قول غیرمستقیم در انگلیسی مورد استقبال شما عزیزان واقع شده باشد.

اگر سوالی در ارتباط به موضوع مقاله نقل‌قول مستقیم و نقل‌قول غیرمستقیم در انگلیسی دارید می توانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم.

 

*** اعضای تیم هگزپاد ساعت‌ها برای تهیه و تولید این مقاله‌ی جامع و کامل تلاش کرده‌اند تا به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. خواهشمندیم برای استفاده از این مطالب، ذکر منبع را در دستور کارتان قرار دهید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ***

نوشته های مرتبط :

تفاوت See somebody doing و See somebody do
گرامر used to/ to be used to/ to get used to
گرامر to ، for و so that و تفاوت هایی که بین این 3 وجود دارد
معنی Voracious (کتاب 1100 واژه، هفتۀ 1، روز اول، لغت اول)
معنی Sinister–درس 2 – لغت دهم| کتاب ۵۰۴
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
فهرست
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x