متون خبری (سری 2) (Drug for Covid-19 Patients)

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. اخبار انگلیسی (English News)
  5. متون خبری (سری 2) (Drug for Covid-19 Patients)
تعداد بازدید : 44
متون خبری

سلام همراهان گرامی سایت هگزپاد.

امروز در خدمت شما هستیم با سری جدید متن اخبار در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته در ارتباط با موضوع این روزها که اکثر کشورهای دنیا هم به نوعی درگیر آن هستند. موضوع خبر امروز Drug for Covid-19 Patients است. امیدوارم که براتون مفید باشه.

برای مشاهده سری اول آموزش متون خبری انگلیسی می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید.

 

 

Breaking News - COVID_19
Breaking News – COVID_19

 

 


متن خبر در سطح مبتدی
(Drug for Covid-19 Patients)

Researchers at the university of Albany in the USA study patients with Covid-19. Those patients get a special drug. doctors usually use this drug to treat people with Malaria.

Malaria is a sickness that people get from insects. In the past, the US president, Donald Trump, says that the drug could be good for Covid-19 patients, too. In March, officials make it possible to use the drug in hospitals. Researchers study 1400 patients.They get the drug. However, they do not feel better. It seems that the drug does not help them.

The result of the study is not official. There are no random people in the study. There must be another study. It must follow officials rules.

متن بالا، متن کامل خبر در سطح مبتدی است. در ادامه جملات را به صورت مجزا ترجمه و بررسی می‌کنیم.

 

* Researchers at the university of Albany in the USA study patients with Covid-19.

محققان در دانشگاه آلبانی در آمریکا بر روی بیمارانی که کووید 19 دارند، مطالعه می‌کنند.

 

* Those patients get a special drug.

این بیماران داروی خاصی مصرف می‌کنند.

 

* doctors usually use this drug to treat people with Malaria.

دکترها معمولا از این دارو برای درمان مالاریا استفاده می‌کنند.

 

* Malaria is a sickness that people get from insects.

مالاریا بیماری است که از حشرات گرفته می‌شود. .

 

* In the past, the US president, Donald Trump, says that the drug could be good for Covid-19 patients, too.

در گذشته رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، گفته بود که این دارو می‌تواند برای بیماران کووید 19 هم خوب باشد.

 

* In March, officials make it possible to use the drug in hospitals.

در ماه مارچ، مقامات این امر را ممکن ساختن که بشود این دارو را در بیمارستان‌ها استفاده کنند.

 

نکته: عبارت make it possible به معنی ممکن ساختن است .

 

* Researchers study 1400 patients.They get the drug. However, they do not feel better. It seems that the drug does not help them.

محققان بر روی 1400 بیمار مطالعه می‌کنند. بیماران داروها را دریافت کردند با این وجود حال آن‌ها بهتر نشد. به نظر می‌رسد که این دارو کمکی به آن‌ها نکرد .

 

* The result of the study is not official. There are no random people in the study. There must be another study. It must follow officials rules.

نتیجه این تحقیق و مطالعه رسمی نیست. در این مطالعه به صورت تصادفی انتخاب نشده‌اند. باید یک تحقیق دیگر انجام بپذیرد و از قوانین رسمی تبعیت شود .

 

 


 

اخبار انگلیسی COVID_19
اخبار انگلیسی COVID_19

 

متن خبر در سطح متوسط
 (Drug for Covid-19 Patients)

 خبر زیر اندکی دشوارتر از متن خبر سطح مبتدی است و دلیل آن استفاده از زمان گذشته و به کاربردن کلمات تخصصی و جملات بلند است. 

Researchers at the university of Albany in the USA studied patients who had Covid-19 , and they got the drug hydroxychloroquine.

Researchers found out that the drug did not help Covid-19 patients get better. Hydroxychloroquine is a drug against the Malaria. However, the US president,Donald Trump, repeatedly said that the drug could help Covid-19 patients.

In March, US authorities allowed medical workers to use the drug. Researchers studied the cases of more than 1400 Covid-19 patients who got the drug. The patients did not get better or worse than patients who did not get it .

The result of the study do not prove the effects of the drug, because the study did not include random people but only Covid-19 patients. The study needed random people to truly know if the drug helps people or not.

و در ادامه جملات متن بالا را ترجمه و مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

* Researchers at the university of Albany in the USA studied patients who had Covid-19 , and they got the drug hydroxychloroquine.

محققین دانشگاه آلبانی در آمریکا بر روی بیمارانی که کووید 19 داشتند مطالعه کردند. و به آنها داروی هیدروکسی کلروکویین دادند.

 

* Researchers found out that the drug did not help Covid-19 patients get better.

محققان متوجه شدند که آن دارو، کمکی به بهبود بیماران کووید 19 نکرده است.

 

نکته: قبل از کلمه drug  از حرف تعریف the استفاده شده است. اگر نیازی به توضیح بیشتر دارید اینجا کلیک کنید.

 

* Hydroxychloroquine is a drug against the Malaria.

هیدروکسی کلروکویین برای درمان بیماری مالاریا استفاده می‌شود.

 

* However, the US president,Donald Trump, repeatedly said that the drug could help Covid-19 patients.

در هر حال، رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به صورت مداوم تکرار کرده است که این دارو می‌تواند به بیماران کووید 19 کمک کند.

 

* In March, US authorities allowed medical workers to use the drug.

در ماه مارچ، مقامات آمریکا به پزشکان این اجازه را دادند تا از این دارو استفاده کنند.

 

* Researchers studied the cases of more than 1400 Covid-19 patients who got the drug. The patients did not get better or worse than patients who did not get it .

محققین روی بیش از 1400 بیمار کووید 19 که این دارو را استفاده کردند، تحقیقات انجام دادند. حال این بیماران نسبت به بیمارانی که این دارو را مصرف نکردند، نه بهتر و نه بدتر شد.

 

* The result of the study do not prove the effects of the drug, because the study did not include random people but only Covid-19 patients.

نتیجه این تحقیق تاثیر این دارو را اصلا ثابت نمی‌کند. زیرا این تحقیق شامل مردمی نیست که به صورت تصادفی انتخاب شده باشند. و فقط به بیمارانی که کویید 19 داشته داشتند، این دارو داده شده است.

 

* The study needed random people to truly know if the drug helps people or not.

این تحقیق نیاز دارد که مردم به صورت تصادفی انتخاب شوند تا متوجه شوند که این دارو واقعا به مردم کمک می‌کند یا نه؟

 

 


 

اخبار انگلیسی COVID_19 Researchers
اخبار انگلیسی COVID_19 Researchers

 

متن در سطح پیشرفته
(Drug for Covid-19 Patients)

در متن خبر زیر از لغات دشوارتر و جملات پیچیده‌تری نسبت به دو متن بالا استفاده شده است .

A new study conducted by researchers at the university of Albany found that patients , who were hospitalized in the New York area, did not benefit from Hydroxychloroquine.

Hydroxychloroquine is the anti-Malaria drug which the Us president, Donald Trump, repeatedly praised as a possible treatment for the Corona virus. In March, Us authorities issued an emergency use authorization to let medical workers use the drug on certain Covid-19 patients.

Researchers looked at more than 1400 Covid-19 patients, who received Hydroxychloroquine , did not get better or worse than the patients, who did not receive it.

The study is not considered conclusive because it did not fulfill all necessary Criteria.The state of New York is currently conduction a randomized controlled trial on the drug.

 

 به ترجمه جملات و نکات توجه کنید:

 

* A new study conducted by researchers at the university of Albany found thay patients , who were hospitalized inn the New York area, did not benefit from Hydroxychloroquine.

مطالعه جدیدی که توسط محققین در دانشگاه آلبانی آمریکا مدیریت می‌شود، به این امر دست یافت که بیمارانی که در منطقه نیویورک بستری شدند، هیچ استفاده‌ای از داروی هیدروکسی کلروکویین نبرده اند. (این دارو برای آنها نتیجه‌ای نداشته است.)

 

نکته: conduct به معنای سرپرستی کردن، مدیریت و اداره کردن است. 

       hospitalized به معنای بستری شدن در بیمارستان است.

 

Hydroxychloroquine is the anti-Malaria drug which the Us president, Donald Trump, repeatedly praised as a possible treatment for the Corona virus.

هیدروکسی کلروکویین دارویی است برای مقابله با بیماری مالاریا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مکررا از این دارو برای درمان کرونا تعریف و تمجید می‌کرد.

 

نکته: کلمه praise به معنای از چیزی تعریف کردن و تحسین کردن است.

        کلمه treatment  مترادف با کلمه  cure  به معنای درمان است.

 

In March, Us authorities issued an emergency use authorization to let medical workers use the drug on certain Covid-19 patients.

در ماه مارچ، مقامات آمریکایی اجازه استفاده‌ی اضصراری از این دارو را به کادر درمانی برای بیماران کووید 19 صادر کردند.

 

نکته : در اینجا issue  به معنی بیانیه صادر کردن است.

 

Researchers looked at more than 1400 Covid-19 patients, who received Hydroxychloroquine , did not get better or worse than the patients, who did not receive it.

محققان به بررسی بیش از 1400 بیمار مبتلا به کووید 19 پرداختند و متوجه شدند که بیمارانشان، کسانی که هیدروکسی کلروکویین دریافت کرده‌اند، وضعیت آن‌ها تغییری نکرد. (حال آن‌ها بهتر یا بدتر از سایر بیمارانی که این دارو را مصرف نکرده‌اند، نشد. )

 

The study is not considered conclusive because it did not fulfill all necessary Criteria.The state of New York is currently conduction a randomized controlled trial on the drug.

این مطالعه به‌صورت قطعی در نظر گرفته نشده است. زیرا تمام معیار‌های لازم را بر آورده نمی‌کند. دولت نیویورک در حال حاضر یک آزمایش کنترل شده تصادفی را انجام می‌دهد.

 

نکته: کلمه consider  به معنی در نظر گرفتن است.

       کلمه conclusive به معنی قطعی و مسلم است .

        فعل fulfill به معنی برآورده ساختن می‌باشد.

        کلمه criteria اسم جمع کلمه criterion و به معنی معیارها و ملاک‌ها  است . 

        فعل randomize به معنای تصادفی و اتفاقی می باشد. 

        کلمه trial  به معنی آزمایش و آزمون است . 

 

 

نوشته های مرتبط :

متون خبری در زبان انگلیسی (سری 8)
متون خبری (سری 1) (Travel by plane)
اخبار انگلیسی برای تقویت زبان (سری 10)
افعال عبارتی در زبان انگلیسی |(سری 2)
اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | (سری 2)
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
فهرست
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x