مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمات موضوعی (سری 8)

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. مکالمه (Conversation)
  5. مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمات موضوعی (سری 8)
تعداد بازدید : 28
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما یکی از بزرگترین و کاربردی‌ترین مواردی است برای افرادی که قصد مسافرت و یا مهاجرت به کشورهای دیگر را دارند. در این مقاله ما به بررسی جامع مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما در موقعیت‌های مختلف می‌پردازیم.


همراهان عزیز سایت هگزپاد،

با هشتمین سری از مکالمات موضوعی یعنی مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما همراه شما هستیم.

ضمناً برای دیدن مکالمات موضوعی بیشتر اینجا کلیک کنید.

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما (Airport Dialogues)

قصد سفر به کشورهای دیگر را دارید؟ در اولین قدم باید بدانید در فرودگاه کشور مقصد چطور خواسته‌های خود را بیان کنید و قدم به قدم پیش بروید. در این بخش به بررسی جامع مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه در موقعیت‌های مختلف می‌پردازیم.

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمۀ اول 

مکالمۀ زیر گفت‌وگوی بین مسافر و مأمور پذیرش است. مأمور پذیرش در حال چک کردن پاسپورت و ارائۀ کارت پرواز به مسافر می‌باشد.

 

At the Check-in Desk
(در پذیرش فرودگاه)

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

 

Service agent: Good evening. where are you flying to?

کارمند فرودگاه: عصر بخیر. پروازتان به مقصد کجاست؟

 

Passenger: Good evening, I’m flying to New York.

مسافر: عصر بخیر. مقصد پروازم به نیویورک است.

 

Service agent: Can I have your ticket and passport, please?

کارمند فرودگاه: می‌توانم بلیط و پاسپورتتان را ببینم؟

 

Passenger: Here you are.

مسافر: بفرمایید.

 

Service agent: Would you like a window or an aisle seat?

کارمند فرودگاه: صندلی کنار پنجره را می‌خواهید یا کنار راهرو؟

 

Passenger: A window seat, please.

مسافر: لطفاً کنار پنجره.

 

Service agent: Do you have any baggage?

کارمند فرودگاه: آیا باری دارید؟

 

Passenger: Yes, this suitcase and this backpack.

مسافر: بله این چمدان و این کوله‌پشتی.

 

Service Agent: OK, please place your bag on the scale, and do you have a carry-on?

کارمند فرودگاه: لطفاً چمدان‌هایتان را روی ترازو بگذارید، و آیا کیف دستی به همراه دارید؟

 

Passenger: Yes, just this carry-on.

مسافر: بله فقط این کیف دستی.

 

Service agent: you can carry just one briefcase with you on board, and You have 5 kilos of excess weight.

کارمند فرودگاه: فقط می‌توانید یک کیف دستی با خود به داخل هواپیما ببرید، و شما 5 کیلو اضافه بار دارید.

 

Passenger: Should I pay for excess baggage/luggage?

مسافر: باید هزینه‌ای برای اضافه بار پرداخت کنم؟

 

Service agent: Yes, and Here’s your boarding pass. Have a nice flight.

کارمند فرودگاه: بله. بفرمایید کارت پروازتان. پرواز خوبی داشته باشید.

 

Passenger: Thank you.

مسافر: سپاس.

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما | مکالمۀ دوم

مکالمۀ زیر گفت‌وگویی است بین مأمور امنیت فرودگاه و مسافر در حالی‌که مسافر و بارش بازرسی می‌شوند.

At the Airport Security
(در بخش امنیت فرودگاه)

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

Security officer: Next!

مسئول امنیت: نفر بعد!

 

Passenger: Here’s my ticket.

مسافر: بفرمایید بلیط من.

 

Security officer: Please step through the scanner.

مسئول امنیت: لطفاً از دستگاه اسکن عبور کنید.

 

Passenger: (beep, beep, beep) What’s wrong?

مسافر: (صدای بوق) مشکل چیست؟

 

Security officer: Please step back.

مسئول امنیت: لطفاً برگردید.

 

Passenger: Certainly.

مسافر: بله حتماً.

 

Security officer: Do you have anything in your pockets – keys, cell phone, loose change?

مسئول امنیت: آیا چیزهایی مثل کلید، تلفن همراه، یا سکه در جیبتان است؟

 

Passenger: I don’t think so. Let me try taking off my belt.

مسافر: فکر نمی‌کنم. اجازه بدهید کمربندم را باز کنم.

 

Security officer: Ah, that’s the problem. Put your belt in this bin and walk through the scanner again.

مسئول امنیت: اوه بله مشکل همان است. کمربند خود را در این سبد قرار دهید و دوباره از دستگاه عبور کنید.

 

Passenger: OK.

مسافر: بله.

 

Security officer: You’re all set. Remember to take off your belt for the next flight.

مسئول امنیت: همه چیز درست است. یادتان باشد برای پرواز بعدی کمربندتان را دربیاورید.

 

Passenger: I’ll do that. Thank you.

مسافر: حتماً . متشکرم.

 

Security officer: Have a nice day.

مسئول امنیت: روز خوبی داشته باشید.

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمۀ سوم

در مکالمۀ زیر مسئول گذرنامه در قسمت گیت فرودگاه در کشور مقصد، پاسپورت و کارت پرواز مسافر را چک می‌کند.

 

At the Gate
(در گیت فرودگاه)

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

Passport official: Good morning. Can I see your passport?

مسئول گذرنامه: صبح بخیر، می‌توانم گذرنامه‌تان را ببینم؟

 

Passenger: Here you are.

مسافر: بله بفرمایید.

 

Passport official: Thank you. Are you a tourist or here on business?

مسئول گذرنامه: متشکرم. جهان‌گرد هستید یا برای کار آمده‌اید؟

 

Passenger: I’m a tourist.

مسافر: جهان‌‌گَرد هستم.

 

Passport official: That’s fine. Have a pleasant stay.

مسئول گذرنامه: خوب است. اقامت خوبی داشته باشید.

 

Passenger: Thank you. Can you point me the C2 gate?

مسافر: سپاس. ممکن است گیت C2 را به من نشان دهید؟

 

Passport official: sure. It’s that way.

مسئول گذرنامه: حتماً. از آن‌طرف است.

 

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمۀ چهارم

متن زیر، سخنانی است که مهماندار هواپیما قبل از حرکت برای مسافران بیان می‌کند. این سخنان شامل نکاتی است که مسافران در حین پرواز باید مراعات کنند.

 

 Flight Safety Instructions
(دستورالعمل‌های ایمنی پرواز)

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

Ladies and Gentlemen,

Safety regulation requires you to switch off all electronic devices especially your mobile phones at this time and stow all your bags in the overhead compartment or under the seat in front of you.

خانم‌ها و آقایان،

به منظور حفظ ایمنی پرواز، لطفاً تمام وسایل الکترونیکی مخصوصاً موبایل خود را در همین لحظه خاموش کنید و کیف‌هایتان را در محفظۀ بالای سرتان یا زیر صندلی روبرویتان قرار دهید.

 

 

For your safety, please fasten your seatbelt, stow your tray table and bring your seat back to upright position. All windows shades must be in fully open position.

برای امنیت (خود)، کمربندهای ایمنی خود را ببندید، میز جلوی خود را ببندید و پشتی صندلی خود را به حالت عمودی قرار دهید. تمام پشت‌شیشه‌ای‌ها باید کاملاً باز باشند.

 

 

Should the cabin pressure become low, an oxygen mask will drop from the compartment above you. Immediately pull the mask sharply towards you. Place the mask over your nose and mouth and secure elastic band of the mask around your head and breath normally.

در صورتی که هوای داخل کابین کاهش یابد، ماسک اکسیژنی از محفظۀ بالای سرتان به پایین خواهد افتاد. فوراً ماسک را روی بینی و دهان خود گذاشته و بندِ کشی آن را  محکم دور سر خود ببندید و بطور عادی نفس بکشید.

 

 

Your life jacket is under your seat. To use it: split it over your head, like this, clip on the waist band and pull them tight.

 جلیقۀ نجات زیر صندلیتان قرار دارد. برای استفاده از آن، بالای سرتان آن را از هم باز کنید، به این صورت، و بندهایش را به دور کمر خود ببندید و محکم آن را بکشید.

 

In the emergency situation you will have to evacuate through the exits the cabin crew are now pointing out.

در مواقع اضطراری باید (این‌جا را) از خروجی‌هایی که خدمۀ کابین اشاره‌ می‌کنند، ترک کنید.

If emergency evacuation becomes necessary, leave behind all yours belongings and proceed to the exits nearest to you. For a quick and safe evacuation follow the instruction of the crew.

 اگر تخلیۀ اضطراری لازم شد، تمام وسایل خود را رها کنید و به سمت نزدیک‌ترین خروجی بروید. برای خروج امن و سریع از دستورات خدمۀ پرواز پیروی کنید.

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمۀ پنجم

مکالمۀ زیر، گفت‌وگوی بین مسافر و مهماندار هواپیما است.

 

Asking Help from the Flight Attendant
(درخواست کمک از مهماندار)

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

 

Passenger: Excuse me. Could you help me put this bag in the overhead locker/compartment , please?

مسافر: ببخشید. ممکن است لطفاً کمکم کنید کیفم را در محفظۀ بالا قرار دهم؟

 

Flight attendant: Sure, there you go. Please don’t leave your seat during the take off.

مهماندار: حتماً، بفرمایید. لطفاً صندلی‌تان را حین بلند شدن هواپیما ترک نکنید.

 

Passenger: Alright.

مسافر: بسیار خب.

 

Flight attendant: Would you like anything to drink?

مهماندار: نوشیدنی میل دارید؟

 

Passenger: Yes, I would like a tea, please.

مسافر: بله. چای می‌خواهم لطفاً.

 

Flight attendant: Here you go.

مهماندار: بفرمایید.

 

Passenger: Thank you.

مسافر: ممنون.

 


مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمۀ ششم

مکالمۀ زیر گفت‌وگوی بین دو مسافر در هواپیما است.

 

Passengers Convesation
(گفت‌وگوی مسافران)

مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما
مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

 

Passenger 1: I’m sorry, I think you’re in my seat.

مسافر 1: عذر می‌خواهم. فکر می‌کنم شما جای من نشسته‌اید.

 

Passenger 2: Oh, let me check my boarding pass … Yes, I’m sorry, my mistake.

مسافر 2: اجازه بدهید کارتم را چک کنم… بله معذرت می‌خواهم من اشتباه کردم.

 

Passenger 1: No problem. I’m going to move anyway. My Sister and I would like to sit together.

مسافر 1:مشکلی نیست. به هرحال من باید جا به جا شوم، می‌خواهم کنار خواهرم بنشینم.

 

Passenger 2:Well, I can switch places with your Sister. Then  you two can sit together.

مسافر 2: بسیار خب، من می‌توانم جایم را با خواهرتان عوض کنم، در این صورت شما می‌توانید کنار یکدیگر بنشینید.

 

Passenger 1: Thanks a lot.

مسافر 1: بسیار متشکرم.

 


ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. امیدواریم این مقاله‌ که شامل 6 مکالمه در فرودگاه و هواپیما می‌باشد، مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته باشد.

*** اعضای تیم هگزپاد ساعت‌ها برای تهیه و تولید این مقاله‌ی جامع و کامل تلاش کرده‌اند تا به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. خواهشمندیم برای استفاده از این مطالب، ذکر منبع را در دستور کارتان قرار دهید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ***

نوشته های مرتبط :

مکالمه انگلیسی در رستوران | مکالمه موضوعی (سری 5)
مکالمه موضوعی انگلیسی (سری 2)
مکالمه موضوعی زبان انگلیسی (سری 1)
معنی Abound (کتاب 1100 واژه، هفتۀ 1، روز دوم، لغت اول)
معنی Tempt–درس 2 – لغت یازدهم| کتاب ۵۰۴
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
1 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین لایک
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
Ducalm Skincare
Ducalm Skincare
کاربر مهمان
18 روز قبل

Great content! Keep up the good work!

فهرست
1
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x