مکالمه انگلیسی در بانک | مکالمات موضوعی (سری 7)

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. مکالمه (Conversation)
  5. مکالمه انگلیسی در بانک | مکالمات موضوعی (سری 7)
تعداد بازدید : 204
مکالمه انگلیسی در بانک

مکالمه‌ انگلیسی در بانک یکی از مهمترین معضلات افرادی است که تازه به کشورهای انگلیسی زبان مهاجرت کرده‌اند و برای موارد مختلفی نظیر افتتاح حساب، واریز کردن و برداشت پول، استفاده از دستگاه عابربانک و… به بانک مراجعه می‌کنند.

در این مقاله ما به بررسی جامع مکالمه‌ انگلیسی در بانک در موقعیت‌های مختلف می‌پردازیم.


 

همراهان عزیز سایت هگزپاد،

با هفتمین سری از مکالمات موضوعی یعنی مکالمه انگلیسی در بانک همراه شما هستیم.

ضمناً برای دیدن مکالمات موضوعی بیشتر اینجا کلیک کنید.

 


مکالمه انگلیسی در بانک (Bank Dialogues)

این بخش از مکالمه موضوعی به مکالمات انگلیسی مورد نیاز در بانک اختصاص یافته است. در ادامه چندین مکالمه در خصوص باز کردن حساب، واریز کردن پول، نقد کردن چک و استفاده از دستگاه خودپرداز مشاهده می‌کنید.

 


مکالمه انگلیسی در بانک | مکالمه اول 

مکالمه زیر، مکالمه‌ انگلیسی در بانک بین کارمند بانک و یک مراجعه‌کننده است که درمورد باز کردن حساب بانکی صحبت می‌کنند.

 

Open a Bank Account 

(باز کردن حساب)

 

مکالمه انگلیسی در بانک | باز کردن حساب در انگلیسی
مکالمه انگلیسی در بانک | باز کردن حساب در انگلیسی

 

 

Bank Clerk: Good morning, welcome to the Chase Bank. How can I help you?

کارمند بانک: صبح بخیر، به بانک چِیس خوش آمدید. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

 

Customer: Good morning. I would like to open a bank account.

مشتری: صبح بخیر. می‌خواهم یک حساب بانکی باز کنم.

 

Bank Clerk: Sure thing. What kind of account would you like to open? A savings account or a checking account?

کارمند بانک: البته. چه نوع حسابی می‌خواهید باز کنید؟ حساب پس‌انداز یا حساب جاری؟

 

Customer: What’s the difference?

مشتری: چه تفاوتی با هم دارند؟

 

Bank Clerk: A checking account is designed to use for everyday transactions. Yet; the money in a savings account is meant to stay in the account and earn interest over time.

کارمند بانک: حساب جاری برای استفاده در معاملات روزمره منظور شده است. اما حساب پس‌انداز به معنای ماندن (پول) در حساب و دریافت سود در طول زمان است.

 

Customer: I see, actually I want to apply for a credit card. That’s why I need an account.

مشتری: متوجه شدم. در حقیقت من می‌خواهم برای کارت اعتباری اقدام کنم. به همین خاطر به حساب نیاز دارم.

 

Bank Clerk: Okay then, you probably want a checking account.

کارمند بانک: خب، پس شما احتمالاً یک حساب جاری می‌خواهید.

 

Customer: Well, thank you. I’d like that.

مشتری: خب. ممنون. همین را می‌خواهم.

 

Bank Clerk: Sure, we will have you fill out an application form, please.

کارمند بانک: حتماً، لطفاً فرم درخواست را پر کنید.

 

Customer: No problem.

مشتری: مشکلی نیست.

 

Bank Clerk: How much of a credit limit were you looking for?

کارمند بانک: به دنبال چه میزان محدودیت اعتباری هستید؟

 

Customer: I would like a $10,000 spending limit.

مشتری: من می‌خواهم محدودیت خرید 10000 دلاری داشته باشم.

 

Bank Clerk: Alright, we will see what we can do. We might be able to get you one of our gold cards with a $10,000 spending limit.

کارمند بانک: بسیار خب، ببینیم چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. ممکن است بتوانیم یکی از کارت‌های طلاییمان را با محدودیت خرید 10000 دلار برای شما تهیه کنیم.

 

Customer: Wonderful. Will I also collect points when I use the card?

مشتری: فوق‌العاده است. آیا هنگام استفاده از کارت، امتیاز هم می‌گیرم؟

 

Bank Clerk: Sure, with our gold card you will get 10 reward points for every dollar spent.

کارمند بانک: مطمئناً. با کارت طلایی ما، شما با هر دلار هزینه، 10 امتیاز پاداش خواهید گرفت.

 

Customer: Perfect, I have filled out the form. Do you need anything else?

مشتری: عالی است. من فرم را پر کرده‌ام. آیا چیز دیگری نیاز دارید؟

 

Bank Clerk: You just need to deposit a minimum of $250 into your new checking account.

کارمند بانک: فقط باید حداقل 250 دلار به حساب جاری خود واریز کنید.

 

Customer: Very well, here you are.

مشتری: بسیار عالی، بفرمایید.

 

Bank Clerk: Thank you, your account is set up now and your credit card will be mailed to your address within 5 to 10 business days.

کارمند بانک: متشکرم. حساب شما اکنون ایجاد شد و کارت اعتباری شما طی 5 تا 10 روز کاری به آدرس شما پست می‌شود.

 

Customer: Thank you for your help, have a good day.

مشتری: از کمک شما ممنونم. روز خوبی داشته باشید.

 

Bank Clerk: Thank you, you too.

کارمند بانک: متشکرم. شما هم همینطور.

 


مکالمه انگلیسی در بانک | مکالمه دوم

مکالمه زیر، مکالمه‌ انگلیسی در بانک بین کارمند بانک و مشتری است که درمورد واریز کردن پول به حساب بانکی صحبت می‌‎کنند.

 

 

 Making a Deposit

(واریز کردن پول)

 

مکالمه انگلیسی در بانک | واریز کردن در انگلیسی
مکالمه انگلیسی در بانک | واریز کردن در انگلیسی

 

Bank Clerk: How are you doing?

کارمند بانک: اوضاع و احوالتان چطور است؟

 

Customer: Great. Thanks for asking.

مشتری: عالی. ممنون که پرسیدید.

 

Bank Clerk: What can I do for you today?

کارمند بانک: امروز چه کار می‌توانم برایتان انجام دهم؟

 

Customer: I would like to deposit some money.

مشتری: می‌خواهم مقداری پول واریز کنم.

 

Bank Clerk: Are you depositing cash or a check?

کارمند بانک: آیا وجه نقد واریز می‌کنید یا چک؟

 

Customer: I want to deposit cash.

مشتری: می‌خواهم وجه نقد واریز کنم.

 

Bank Clerk: How much are you depositing?

کارمند بانک: چه مبلغی واریز می‌کنید؟

 

Customer: I would like to deposit $300.

مشتری: می‌خواهم 300 دلار واریز کنم.

 

Bank Clerk: What account do you want your money in?

کارمند بانک: می‌خواهید این مبلغ را به چه حسابی واریز کنید؟

 

Customer: I want to deposit it into my checking account.

مشتری: می‌خواهم این مبلغ را به حساب جاری واریز کنم.

 

Bank Clerk: Do you need anything else?

کارمند بانک: چیز دیگری احتیاج دارید؟

 

Customer: No. That’s all. Thank you.

مشتری: نه، کار دیگری ندارم. متشکرم.

 


مکالمه انگلیسی در بانک | مکالمه سوم

مکالمه زیر، مکالمه‌ انگلیسی در بانک بین مشتری و کارمند بانک درمورد نقد کردن چک است.

 

Cashing a Check

(نقد کردن چک)

 

مکالمه انگلیسی در بانک | نقد کردن چک در انگلیسی
مکالمه انگلیسی در بانک | نقد کردن چک در انگلیسی

 

Bank Clerk: What can I help you with today?

کارمند بانک: امروز چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

 

Customer: I would like to make a deposit.

مشتری: می‌خواهم واریزی انجام دهم.

 

Bank Clerk: Will that be cash or check?

کارمند بانک: وجه نقد واریز می‌کنید یا چک؟

 

Customer: I’m depositing a check.

مشتری: چک واریز می‌کنم.

 

Bank Clerk: Could you sign the back of the check, please?

کارمند بانک: ممکن است پشت چک را امضا کنید، لطفاً؟

 

Customer: All right. Here you go.

مشتری: بسیار خب. بفرمایید.

 

Bank Clerk: Would you like any cash back?

کارمند بانک: آیا می‌خواهید مبلغی از (چک را) به‌صورت وجه نقد دریافت کنید؟

 

Customer: That would be great.

مشتری: عالی می‌شود.

 

Bank Clerk: How much would you like?

کارمند بانک: چه مقدار وجه نقد می‌خواهید؟

 

Customer: I would like $150.

مشتری: 150 دلار می‌خواهم.

 

Bank Clerk: Here is your $150.

کارمند بانک: بفرمایید 150 دلارتان.

 

Customer: Thanks for everything.

مشتری: برای همه چیز ممنونم.

 


مکالمه انگلیسی در بانک | مکالمه چهارم

مکالمه زیر، مکالمه‌ انگلیسی در بانک بین دو نفر درمورد استفاده از دستگاه خودپرداز است:

 

 Using the ATM

(استفاده از دستگاه خودپرداز)

 

مکالمه انگلیسی در بانک | استفاده از دستگاه خودپرداز در انگلیسی
مکالمه انگلیسی در بانک | استفاده از دستگاه خودپرداز در انگلیسی

Mike: I need to use the ATM.

مایک: باید از دستگاه خودپرداز استفاده کنم.

 

Alfie: What’s stopping you?

الفی: مشکل چیست؟

 

Mike: I’m not sure how.

مایک: نمی‌دانم چطور کار می‌کند.

 

Alfie: I don’t understand.

الفی: متوجه نمی‌شوم.

 

Mike: I’ve never used one before.

مایک: تا به حال از این دستگاه استفاده نکرده‌ام.

 

Alfie: I can help you figure it out.

الفی: کمکت می‌کنم تا طرز کارش را یاد بگیری.

 

Mike: What do I have to do?

مایک: باید چه کار کنم؟

 

Alfie: Slide your card into the machine.

الفی: کارتت را وارد دستگاه کن.

 

Mike: Then what?

مایک: بعدش چی؟

 

Alfie: You need to type your PIN in.

الفی: باید رمزت را وارد کنی.

 

Mike: What do I have to do next?

مایک: بعد آن باید چه کار کنم؟

 

Alfie: Click on whichever option you want, and you’re done.

الفی: روی گزینه‌ی موردنظرت کلیک کن و کارت تمام می‌شود.

 


ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. امیدواریم این مقاله‌ که شامل 4 مکالمه در بانک به زبان انگلیسی می‌باشد، مورد استقبال شما عزیزان قرار گیرد.

 

*** اعضای تیم هگزپاد ساعت‌ها برای تهیه و تولید این مقاله‌ی جامع و کامل تلاش کرده‌اند تا به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. خواهشمندیم برای استفاده از این مطالب، ذکر منبع را در دستور کارتان قرار دهید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ***

نوشته های مرتبط :

مکالمۀ انگلیسی در فرودگاه و هواپیما| مکالمات موضوعی (سری 8)
مکالمه موضوعی (سری 4)
مکالمه انگلیسی در رستوران | مکالمه موضوعی (سری 5)
معنی Qualify– درس 1 – لغت دوازدهم| کتاب ۵۰۴
0تا100 | از سیر تا پیاز ضمایر در انگلیسی + ضمایر مفعولی در انگلیسی + ضمایر ملکی در انگلیسی
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
فهرست
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x