نتایج جستجو

معنی واژه Unaccustomed | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Unaccustomed–درس اول – لغت دهم| کتاب ۵۰۴

معنی Unaccustomed در زبان انگلیسی   سلام به […]

معنی واژه Data | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Data– درس اول – لغت نهم| کتاب ۵۰۴

معنی Data در زبان انگلیسی   سلام به […]

معنی واژه Gallant | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی gallant– درس اول– لغت هشتم| کتاب ۵۰۴

معنی Gallant در زبان انگلیسی   سلام به […]

معنی واژه Hardship | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی hardship– درس اول– لغت هفتم| کتاب ۵۰۴

طبق روند سایت در این مقاله قصد داریم تا به صورت جامع و کامل به بررسی هفتمین لغت از درس اول کتاب 504 واژه ضروری در زبان انگلیسی بپردازیم.

معنی واژه Vacant | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Vacant– درس اول – لغت ششم| کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

سلام به همراهان عزیز سایت هگزپاد، در این […]

معنی واژه Oath | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Oath– درس اول – لغت پنجم| کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

سلام به همراهان عزیز سایت هگزپاد، در این […]

معنی واژه Tact | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Tact – درس اول – لغت چهارم | کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

لغت Tact سومین لغت در کتاب فوق‌العاده بی‌نظیر […]

معنی واژه Jealous | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه Jealous – درس اول – لغت سوم | کتاب ۵۰۴

لغت Jealous سومین لغت در کتاب فوق العاده […]

معنی واژه Keen | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Keen – درس اول – لغت دوم | کتاب ۵۰۴

  لغت Keen دومین لغت در کتاب فوق‌العاده […]

معنی واژه Abandon | کتاب 504 واژه ضروری نمایش دادن محتوا

واژه‌ی Abandon – درس اول – لغت اول | کتاب ۵۰۴

  لغت Abandon اولین لغت در کتاب فوق‌العاده […]